Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Jura

Jura

Her har du adgang til alt lovstof, der er relevant for den daglige drift af en landbrugsvirksomhed. Siden indeholder derudover regelkommenteringer og artikler, som er skrevet af SEGES' eksperter inden for områder som ansættelsesret, direkte arealstøtte 2015-2020, familiejura, krydsoverensstemmelse, kontrakter, krisehåndtering, miljøret og socialjura. Kig i menuen i venstre side for at få det fulde overblik over indholdet.

 Mest læste om jura den seneste måned

 

 Artikler

 Lovstof om landbrug

 Får du logget ind?

Nye artikler

Kan en ulovlig etableret sø blive omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3?
Østre Landsret har taget stilling til om to søer, der var ulovlig etableret, kunne anses for at være omfattet af beskyttels...
24.03.17

P 14-17 Ældrecheck – efterbetaling – formue – nye oplysninger – genoptagelse – ulovbestemt grundlag
Borgeren skal på anmodning give de nødvendige oplysninger om sine formueforhold i forbindelse med vurdering af retten til æ...
24.03.17

P 8-17 Arbejdsskade – erhvervsevnetab – selvstændig erhvervsdrivende – tilskud – fleksjob
Erhvervsevnetabet for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt tilskud, skal fastsættes efter ASL § 17a som forskelle...
23.03.17

P 4-17 Arbejdsskade – lovens område – indirekte udsættelse – erhvervssygdom
Et foster eller barn er omfattet af personkredsen for arbejdsskadeloven, hvis der er tale om en direkte, biologisk påvirkni...
23.03.17

P 3-17 Arbejdsskade – genoptagelse – forældelse – varigt mén – tab af erhvervsevne – retsanvendelse
Forværring af en arbejdsskade kan medføre genoptagelse, såfremt forværringen er en følge af skaden. Ved sagsbehandlingsfejl...
23.03.17

03.05.2017: REMINDER - kursus – Familiejura i landbruget 2017
Kurset indeholder topaktuelle og fagligt relevante emner inden for familieretten på et fagligt højt niveau. Der er endnu pl...
21.03.17

Aftale om juridisk rådgivning – krav mod rådgiveren
Det er alene krav, der er rettet mod rådgiveren personligt, der skal oplyses særskilt i aftale om juridisk rådgivning.
21.03.17

Earn-out siger mere om virksomhedens værdi end et sælgerpantebrev
Earn-out er et brugbart alternativ til et sælgerpantebrev, når der skal ejerskiftes. Earn-out’en giver et mere reelt billed...
21.03.17

Ny registrering af fast ejendom
Man skal vænne sig til at sige BFE-nummer, når man taler om fast ejendom.
20.03.17

Ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse pr. 2. marts 2017 - ændringer vedr. anmeldeordninger
Ordningen om udskiftning af godkendte udspredningsarealer er udgået. I sager om emissionsorienteret produktionstilpasning ...
20.03.17

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent
Morten Haahr Jensen
Jura & Skat, Erhvervsjura
Specialkonsulent
Jacob Langvad Nielsen
Jura & Skat, Erhvervsjura