Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Jura

Jura

Her har du adgang til alt lovstof, der er relevant for den daglige drift af en landbrugsvirksomhed. Siden indeholder derudover regelkommenteringer og artikler, som er skrevet af SEGES' eksperter inden for områder som ansættelsesret, direkte arealstøtte 2015-2020, familiejura, krydsoverensstemmelse, kontrakter, krisehåndtering, miljøret og socialjura. Kig i menuen i venstre side for at få det fulde overblik over indholdet.

 Mest læste om jura den seneste måned

 

 Artikler

 Lovstof om landbrug

 Får du logget ind?

Nye artikler

Husdyrgødningsbekendtgørelse 2019
Vigtigste ændringer er, at fosfor i bioaske nu håndteres under denne bekendtgørelse. Der bliver krav om brug af ureaseinhib...
23.07.19

P 39-19 om fleksløntilskud – lønindtægt – skattepligtig værdi – personalegoder – lønloft – fuldtidsløn
Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes ...
19.07.19

P 38-19 om revalidering – ophør af revalideringsydelse – tilbagevirkende kraft – genoptagelse – forældelse – Østre Landsrets dom
Sygedagpenge standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed først, når der er truffet en afgørelse.
19.07.19

P 37-19 om førtidspension - ressourceforløb - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv - funktionelle lidelser
Praksis for ressourceforløb og førtidspension - hvornår er der udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, nå...
18.07.19

P 36-19 om arbejdsskade – arbejdets forhold – tjenesterejse – privat færden
Præcisering af, i hvilket omfang sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikk...
18.07.19

Tjek om dit tilsagnsskema for Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs er klar
Landbrugsstyrelsen har oprettet en side med ”Gode råd til udfyldelse af Tilsagnsskema for Pleje af græs- og naturarealer sa...
18.07.19

P 34-19 om personligt tillæg – samlevende – økonomisk vurdering
Økonomisk rådighedsberegning i sager om personligt tillæg, når borgeren er førtidspensionist.
17.07.19

P 31-19 om sygedagpenge – ferie – aftale om ferie
Afklaring af praksis for kommunens godkendelse af ferie under sygemelding.
17.07.19

P 30-19 om sygedagpengerefusion – anmeldelse af sygefravær – anmodning om refusion – dispensationsmuligheder
Sygedagpengerefusion – muligheder for dispensation ved overskridelse af frist.
16.07.19

P 29-19 om personlig assistance – fuld tid – 37 timer – flere ansættelsesforhold – bierhverv – ventetid – udmåling
Udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv, herunder særligt når den handicappede har flere ansættelser.
16.07.19

Ansvarlig

Jura og Skat
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Specialkonsulent

Jacob Langvad Nielsen

Jura & Skat, Erhvervsjura