Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Jura

Jura

Her har du adgang til alt lovstof, der er relevant for den daglige drift af en landbrugsvirksomhed. Siden indeholder derudover regelkommenteringer og artikler, som er skrevet af SEGES' eksperter inden for områder som ansættelsesret, direkte arealstøtte 2015-2020, familiejura, krydsoverensstemmelse, kontrakter, krisehåndtering, miljøret og socialjura. Kig i menuen i venstre side for at få det fulde overblik over indholdet.

 Mest læste om jura den seneste måned

 

 Artikler

 Lovstof om landbrug

 Får du logget ind?

Nye artikler

Regler for brug af Dansk Blåkvæg i økologisk besætninger
Det er forbudt at bruge renracede tyre af Dansk Blåkvæg til inseminering eller som foldtyre i økologiske besætninger. Derim...
22.02.17

Ledige seniorer får hjælp til at komme hurtigere tilbage i job
Ledige over 50 år er i særlig risiko for at blive langtidsledige, og derfor er fem a-kasser blevet udvalgt til at bryde møn...
21.02.17

Ikrafttrædelse vedr. lovforslag om ændring af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge, barsel henover ferieperioder og fædre-/medmødreorlov
Ikrafttrædelsestidspunkter for ændring af beskæftigelseskravet vedr. ret til barselsdagpenge, beregning af barselsdagpenges...
21.02.17

Fremover kan midlertidige overdragelser af betalingsrettigheder ikke forlænges
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udsendt en nyhed om, at der, i forbindelse med en videreudvikling af Tast selv-service, ...
21.02.17

Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.
Indførelse af ny jobpræmieordning skal skabe incitament til, at personer med langvarig ledighed hurtigere kommer i beskæfti...
16.02.17

Vedtagelse af lov om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse
Lovforslag om, at dagpengemodtagere skal have 100% af den hidtidige dagpengesats ved deltagelse i en erhvervsuddannelse ind...
16.02.17

Beregning af tilskud til fleksjob til selvstændige – nye satser pr. 1. marts 2017
De nye satser for beregning af tilskud til fleksjob til selvstændige er nu tilgængelige.
15.02.17

P 85-16 Sygedagpenge – forlængelse – lægebehandling – træning på egen hånd
Forlængelse af sygedagpengeperioden kræver lægebehandling, hvilket træning på egen hånd ikke kan sidestilles med, såfremt d...
15.02.17

P 84-16 Sygedagpenge – genoptagelse – Højesterets dom af 10. september 2015 – forældelse
En kommune kan ikke afslå at genoptage en sag om sygedagpenge som følge af praksisændringen med den begrundelse, at et even...
15.02.17

Lovforslag om ændring af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge, barsel henover ferieperioder og fædre-/medmødreorlov
Ændring af beskæftigelseskravet vedrørende retten til barselsdagpenge, beregningen for bar-selsdagpengesatsen, nemmere ansø...
14.02.17

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent
Morten Haahr Jensen
Jura & Skat, Erhvervsjura
Specialkonsulent
Jacob Langvad Nielsen
Jura & Skat, Erhvervsjura