Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-05-2008

ESset 

Oprettet: 20-06-2001

Privat dagpleje - skattemæssige fradrag

20. juni 2001

Privat dagpleje - skattemæssige fradrag


Skatteministeren oplyser at kommunale og private dagplejere stort set er skattemæssig ligestillet, også selvom de kommunale dagplejere modtager "barnevogne, høj stol og skattefrit dispositionsbeløb til køb af legetøj m.v., mens de private dagplejere ikke gør det".

Efter ligningsloven kan dagplejere fratrække de faktiske udgifter til dagplejen, eller fratrække et standardfradrag, når de opgør den skattepligtige indkomst.

Er udgiften til dagplejere større end, hvad der modsvares af standardsatsen, kan dagplejeren således i stedet få dækket sine udgifter gennem dokumentation af alle sine udgifter.


(kilde:www.folketinget.dk)

Se hele artiklen i ES'setKræver abonnement

Sidst bekræftet: 20-06-2001 Oprettet: 20-06-2001 Revideret: 20-06-2001

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Afdelingskoordinator

Lene Larsen

Projekt- & Forretningssupport


Af samme forfatter

Succession i ejendomsavance. SKATM. 2002, 19-05.
Ved beregning af passivpost skal man anvende den opgørelsesmetode, som giver den laveste ejendomsavance. Ved afgørelsen af ...
25.04.02