Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Socialjura

Socialjura - under revision

Socialjura giver det faglige grundlag for rådgivning om sociale pensioner, tilbagetrækning og ledighed fra arbejdsmarkedet, samspil mellem offentlige ydelser og skat, ydelser til familier med børn, tilskud og arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne, erstatninger ved personskade, rådgivning ved generationsskifte og sociale ydelser til udlændinge i Danmark og danskere i udlandet. Desuden giver lovdatabasen også grundlag for familie-, arveretlig- og ansættelsesretlig rådgivning.

 Artikler

 Lovstof om landbrug

 Gratis krisehjælp til landmænd

 Ring til hotlinen på 70 200 442. Den gratis krisehjælp til landmændene bliver stillet til rådighed af et netværk af socialkonsulenter i DLBR. Læs mere

 Aktuelle kurser og temadageHold dig opdateret med den    
nyeste viden om socialøkonomi 
på vores kurser. Se aktuelle kurser.

 Kurser fra Akademiet

 
 

 Sådan rådgiver du om krise

Hvis den økonomiske krise banker på dine kunders dør, er det en god idé at være forberedt. Få staldtips til, hvad du som rådgiver med fordel kan gøre før og under en eventuel krise.

Råd og huskeliste

Sociale ordninger

Den svære samtale - notat

Den svære samtale - guide

For fuld fart ud af krisen

Nye artikler

P 14-17 Ældrecheck – efterbetaling – formue – nye oplysninger – genoptagelse – ulovbestemt grundlag
Borgeren skal på anmodning give de nødvendige oplysninger om sine formueforhold i forbindelse med vurdering af retten til æ...
24.03.17

P 8-17 Arbejdsskade – erhvervsevnetab – selvstændig erhvervsdrivende – tilskud – fleksjob
Erhvervsevnetabet for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt tilskud, skal fastsættes efter ASL § 17a som forskelle...
23.03.17

P 4-17 Arbejdsskade – lovens område – indirekte udsættelse – erhvervssygdom
Et foster eller barn er omfattet af personkredsen for arbejdsskadeloven, hvis der er tale om en direkte, biologisk påvirkni...
23.03.17

P 3-17 Arbejdsskade – genoptagelse – forældelse – varigt mén – tab af erhvervsevne – retsanvendelse
Forværring af en arbejdsskade kan medføre genoptagelse, såfremt forværringen er en følge af skaden. Ved sagsbehandlingsfejl...
23.03.17

03.05.2017: REMINDER - kursus – Familiejura i landbruget 2017
Kurset indeholder topaktuelle og fagligt relevante emner inden for familieretten på et fagligt højt niveau. Der er endnu pl...
21.03.17

Aftale om juridisk rådgivning – krav mod rådgiveren
Det er alene krav, der er rettet mod rådgiveren personligt, der skal oplyses særskilt i aftale om juridisk rådgivning.
21.03.17

Barselsudligning – rettelse – Aktuel Familie- og socialjura 2017
Barseludligning – rettelse vedr. refusionsbeløb fra barsel.dk i 2017
13.03.17

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent
Bodil Irene Jensen
Jura & Skat, Erhvervsjura
Specialkonsulent
Jacob Langvad Nielsen
Jura & Skat, Erhvervsjura