Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Socialjura

Socialjura

Socialjura giver det faglige grundlag for rådgivning om sociale pensioner, tilbagetrækning og ledighed fra arbejdsmarkedet, samspil mellem offentlige ydelser og skat, ydelser til familier med børn, tilskud og arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne, erstatninger ved personskade, rådgivning ved generationsskifte og sociale ydelser til udlændinge i Danmark og danskere i udlandet. Desuden giver lovdatabasen også grundlag for familie-, arveretlig- og ansættelsesretlig rådgivning.

 Artikler

 Lovstof om landbrug

 Gratis krisehjælp til landmænd

Ring til hotlinen på 70 200 442.

Den gratis krisehjælp til landmændene bliver stillet til rådighed af et netværk af socialkonsulenter i DLBR.

Læs mere

 Sådan rådgiver du om krise

Hvis den økonomiske krise banker på dine kunders dør, er det en god idé at være forberedt. Få staldtips til, hvad du som rådgiver med fordel kan gøre før og under en eventuel krise.

Råd og huskeliste

Sociale ordninger

Den svære samtale - notat

Den svære samtale - guide

For fuld fart ud af krisen

Kære Forældre - Fortæl, hvad der er galt

Pjece målrettet ægtefæller til kriseramte landmænd

 Aktuelle kurser og temadageHold dig opdateret med den    
nyeste viden om socialøkonomi 
på vores kurser. Se aktuelle kurser.

 Kurser fra Akademiet

 
 

Nye artikler

P22-18 Pligt til opfølgning – vejledningspligt – helhedsvurdering – realudligning
Principafgørelsen vedrører rækkevidden af kommunens vejledningsforpligtelse og pligt til opfølgning.
19.06.18

P19-18 Arbejdsskade – fast bopæl – udstationering – personkreds – dansk arbejdsgiver – EU-forordning
En arbejdstager med dansk arbejdsgiver og fast bopæl uden for Danmark, der kommer til skade i udlandet og ikke har udført a...
19.06.18

P16-18 Fleksløntilskud – fuldtidsløn – lønloft – sagsoplysning – efterregulering – tilbagebetaling – forældelse
Principafgørelsen afklarer kommunens ansvar for at indhente arbejdsgiverens oplysninger om lønloftet og borgerens ret til r...
19.06.18

P15-18 Sygedagpenge – forlængelse – lægelig vurdering – helhedsvurdering
Sygedagpengeperioden blev ikke forlænget, selvom der forelå en lægelig prognose for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i hid...
18.06.18

P14-18 Sygedagpenge – forlængelse – afklaring af arbejdsevnen – op-trapning af arbejdstiden – virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik, hvor arbejdstiden langsomt optrappes med henblik på tilbage-venden til erhvervsmæssig beskæftigelse i h...
18.06.18

P13-18 Sygedagpenge – sygedagpengenes størrelse – selvstændig erhvervsdrivende – 6 dages arbejdsuge
Arbejder en selvstændig erhvervsdrivende 6 dage om ugen i virksomheden, udbetales sygedagpengene efter en 6-dages-uge.
15.06.18

P10-18 Arbejdsskade – redning af menneskeliv – personkreds
Principafgørelsen præciserer, hvornår arbejdsskadelovens bestemmelse vedr. ar-bejdsulykker under forsøg på at redde mennesk...
15.06.18

P7-18 Arbejdsskade – lynnedslag – arbejdets forhold
En skade som følge af et lynnedslag var omfattet af arbejdsskadeloven. Skadelidte var på vej mellem to arbejdssteder, og de...
14.06.18

P4-18 Tabt arbejdsfortjeneste – satsregulering – den tidligere brutto-indtægt – bidrag til pensionsordning
Den tidligere bruttoindtægt skal ikke opreguleres eller satsreguleres for tidsrummet inden overgangen til tabt arbejdsfortj...
14.06.18

Brush-up kursus i ansættelsesret
Kurset afholdes den 7. november 2018 på Comwell, Middelfart.
13.06.18

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Konsulent

Malene Dall Hardt Hansen

Jura & Skat, Erhvervsjura