Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Socialjura

Socialjura - under revision

Socialjura giver det faglige grundlag for rådgivning om sociale pensioner, tilbagetrækning og ledighed fra arbejdsmarkedet, samspil mellem offentlige ydelser og skat, ydelser til familier med børn, tilskud og arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne, erstatninger ved personskade, rådgivning ved generationsskifte og sociale ydelser til udlændinge i Danmark og danskere i udlandet. Desuden giver lovdatabasen også grundlag for familie-, arveretlig- og ansættelsesretlig rådgivning.

 Artikler

 Lovstof om landbrug

 Gratis krisehjælp til landmænd

 Ring til hotlinen på 70 200 442. Den gratis krisehjælp til landmændene bliver stillet til rådighed af et netværk af socialkonsulenter i DLBR. Læs mere

 Aktuelle kurser og temadageHold dig opdateret med den    
nyeste viden om socialøkonomi 
på vores kurser. Se aktuelle kurser.

 Kurser fra Akademiet

 
 

 Sådan rådgiver du om krise

Hvis den økonomiske krise banker på dine kunders dør, er det en god idé at være forberedt. Få staldtips til, hvad du som rådgiver med fordel kan gøre før og under en eventuel krise.

Råd og huskeliste

Sociale ordninger

Den svære samtale - notat

Den svære samtale - guide

For fuld fart ud af krisen

Nye artikler

Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.
Indførelse af ny jobpræmieordning skal skabe incitament til, at personer med langvarig ledighed hurtigere kommer i beskæfti...
16.02.17

Vedtagelse af lov om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse
Lovforslag om, at dagpengemodtagere skal have 100% af den hidtidige dagpengesats ved deltagelse i en erhvervsuddannelse ind...
16.02.17

Beregning af tilskud til fleksjob til selvstændige – nye satser pr. 1. marts 2017
De nye satser for beregning af tilskud til fleksjob til selvstændige er nu tilgængelige.
15.02.17

P 85-16 Sygedagpenge – forlængelse – lægebehandling – træning på egen hånd
Forlængelse af sygedagpengeperioden kræver lægebehandling, hvilket træning på egen hånd ikke kan sidestilles med, såfremt d...
15.02.17

P 84-16 Sygedagpenge – genoptagelse – Højesterets dom af 10. september 2015 – forældelse
En kommune kan ikke afslå at genoptage en sag om sygedagpenge som følge af praksisændringen med den begrundelse, at et even...
15.02.17

Lovforslag om ændring af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge, barsel henover ferieperioder og fædre-/medmødreorlov
Ændring af beskæftigelseskravet vedrørende retten til barselsdagpenge, beregningen for bar-selsdagpengesatsen, nemmere ansø...
14.02.17

P 88-16 Dagtilbud – økonomisk fripladstilskud – personlig indkomst – skattetekniske fradrag - indskud på etableringskonto
Indskud på en etableringskonto har ikke betydning ved vurdering af økonomisk fripladstilskud efter dagstilbudsloven, da ind...
09.02.17

P 91-16 Arbejdsskade – ulykke – anerkendelse – diskusprolaps i nakken
Diskusprolaps kan kun anerkendes som en arbejdsskade, såfremt skadelidte kan bevise, at der er sket en direkte belastning a...
08.02.17

P 90-16 Arbejdsskade – personkreds – håndsrækning
Ganske kortvarige tjenester og håndsrækninger vil efter en konkret vurdering kunne betyde, at skadelidte er omfattet af arb...
08.02.17

P 89-16 Arbejdsskade – ulykke – anerkendelse – seneknude
En seneknude anerkendes ikke som en arbejdsskade, da der ikke er lægevidenskabeligt grundlag for at anse en seneknude for f...
08.02.17

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent
Bodil Irene Jensen
Jura & Skat, Erhvervsjura
Specialkonsulent
Jacob Langvad Nielsen
Jura & Skat, Erhvervsjura