Oprettet: 19-07-2018

JM 24-18 A-kassens notatpligt

A-kassen har notatpligt i alle situationer, hvor a-kassen vejleder om konkrete forhold, der tager udgangspunkt i medlemmets situation.

A-kassen er ikke omfattet af forvaltningsloven, men der stilles i det væsentlige de samme krav til a-kassens sagsbehandling i bekendtgørelse nr. 988 af 29. juni 2016.

 

A-kassen har notatpligt i alle situationer, hvor a-kassen vejleder om konkrete forhold, der tager udgangspunkt i medlemmets situation. Der er f.eks. notatpligt, hvis a-kassen mundtligt modtager oplysninger eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger, som har betydning for medlems- og udbetalingsforhold, hvis oplysningerne ikke er dokumenteret på anden måde

 

Notatpligten omfatter, hvad a-kassen har vejledt om ved skriftlige og telefoniske henvendelser. Det gælder både lovpligtige og ikke-lovpligtige møder, som a-kassen indkalder et medlem til, og når et medlem frivilligt møder op i a-kassen, f.eks. vedrørende vejledning om ledighed eller hjælp til CV.

 

Kilde: ARVID, AST den 15. maj 2018,

 

Læs afgørelsen

Sidst bekræftet: 19-07-2018 Oprettet: 19-07-2018 Revideret: 19-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Malene Dall Hardt Hansen

Af samme forfatter

P 63-18 Sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – lønmodtager
Skal udbetalingen af sygedagpenge startes, når sygefraværet er anmeldt efter revurderingstidspunktet?
01.02.19
P 62-18 Sygedagpenge – anmeldelse – revurderingstidspunkt – selvstændig
Hvordan beregnes revurderingstidspunktet i de tilfælde, hvor den selvstændige hverken får udbetalt sygedagpenge eller løn u...
31.01.19
P 61-18 Uarbejdsdygtighed – raskmelding – tilbagebetaling – tilbagevirkende kraft
Hvilken betydning får Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 for sager, hvor en borger har raskmeldt sig eller har genoptaget s...
31.01.19
P 59-18 Tabt arbejdsfortjeneste – selvstændig erhvervsdrivende – indtjeningsevnen – nystartet virksomhed – lønindtægt – vilkår
Hvordan kan den tidligere bruttoindtægt fastsættes, når der skal bevilges tabt arbejdsfortjeneste til selvstændigt erhvervs...
30.01.19
P 58-18 Ressourceforløb – førtidspension – arbejdsevne – dokumen-tationskrav – udviklingsperspektiv
Hvornår er der udviklingsperspektiv ift. en persons arbejdsevne, herunder hvornår er der en realistisk forventning om, at b...
30.01.19