Feedback Form

  

Oprettet: 06-03-2019
Revideret: 08-11-2019

Kurser i Socialjura foråret 2020

Oversigt over forårets kurser i socialjura - sæt kryds i kalenderen.

Socialjura - kurser forår 2020

 

Sidst bekræftet: 08-11-2019 Oprettet: 06-03-2019 Revideret: 08-11-2019

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Jura & Skat, Team Personer


Af samme forfatter

P 48-19 om arbejdsskadesikringsloven – udbetaling af erstatning – beregning af renter
Rentetilskrivningen efter arbejdsskadesikringsloven § 26, stk. 3, skal opgøres efter netto-princippet, når erstatningsbeløb...
20.11.19
Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige
Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsal...
18.11.19
P 45-19 om sygedagpenge – revurderingstidspunkt – forlængelse – arbejdsskadesag
Der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse fra Arbejdsmarkedet...
18.11.19
P 41-19 om arbejdsskade – varigt mén – lungekræft – fradrag – konkurrerende årsager
Anerkendelse af en sygdom som en erhvervssygdom er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller b...
18.11.19
Sygedagpenge – første opfølgning
Lovforslag om en enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v. – L 52 2019-20
15.11.19