Oprettet: 29-04-2020

Delvis genåbning af SIRIs borgercentre – biometri

SIRIs borgercentre er fra den 27. april 2020 blevet delvist genåbnet for at håndtere presserende sager, der kun afventer optagelse af biometri.

Efter nedluningen på grund af Covid-19 har det ikke været muligt at få optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk) ved SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Det betyder, at ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse – indtil nu - ikke har kunnet færdigbehandles, og de udenlandske medarbejdere har derfor ikke haft mulighed for at starte arbejdet i Danmark til aftalt tid.

 

Fra den 27. april 2020 har SIRI valgt at foretage en delvis genåbning af deres borgercentre for at færdigbehandle de sager, der alene afventer optagelsen af biometri. SIRI tager i de relevante udvalgte sager direkte kontakt til ansøgeren og beder vedkommende om at bestille tid i en af SIRIs afdelinger.

 

Udvalgte sager vil eksempelvis være ansøgninger efter fast track-ordningen, hvor medarbejderen allerede er her i landet, men ikke kan begynde arbejde lovligt, fordi kravet om biometri ikke kan opfyldes.

 

Biometri for alle andre sager forventes genoptaget fra den 10. maj 2020. Det er derfor på nuværende tidspunkt fortsat ikke muligt på egen hånd at bestille tid hos SIRI, og det er heller ikke muligt at møde op hos SIRI uden en tid.

 

SIRI har tidligere meddelt, at de på grund af den ekstraordinære situation med Covid-19 har forlænget fristen for optagelse af biometri til 2 måneder. Under normale omstændigheder er det et krav, at ansøgeren får optaget biometri senest 14 dage efter, at ansøgningen er indgivet.

 

Kilde: nyidanmark.dk – nyhed af 27. april 2020

Sidst bekræftet: 29-04-2020 Oprettet: 29-04-2020 Revideret: 29-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Maria Louise Dahl

Team Personer


Af samme forfatter

Elever skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation
Elever, lærlinge og praktikanter har ikke pligt til at bidrage med 5 ferie-/fridage under lønkompensation.
07.05.20
Husk at anmelde arbejdsskader – for både din medarbejders og din egen skyld
Kommer en af dine ansatte til skade ved en arbejdsskade, er du som arbejdsgiver forpligtet til at anmelde skaden senest 9 d...
05.05.20
Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade
Ansatte kan få sygdom med Covid-19 anerkendt som arbejdsskade. Arbejdsgivere skal i visse tilfælde anmelde sygdomstilfælde ...
24.04.20
Det korte ferieår – overgang til ny ferielov
Den 1. maj 2020 starter et nyt – og forkortet – ferieår. Det korte ferieår fungerer som en overgang til den nye ferielov me...
22.04.20
Behandlingstestamente
Med et behandlingstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker vedrørende livsforlængende behandling, hvis du...
24.03.20