Oprettet: 23-03-2020

Landbrugspraktikanter – forlænget ophold i 3 måneder er nu muligt

Landbrugspraktikanter, hvis opholdstilladelser udløber i perioden frem til 25. juni 2020, kan ekstraordinært få forlænget tilladelsen i 3 måneder.

Dansk landbrug har i øjeblikket svært ved at få nye udenlandske landbrugspraktikanter til Danmark grundet coronavirus/COVID-19. Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter besluttet at ændre praktikantbekendtgørelsen, således at det bliver muligt for landbrugspraktikanter, der allerede er i Danmark, at få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 3 måneder.

Efter ansøgning kan der derfor fra den 25. marts 2020 gives forlængelse af opholdstilladelse som landbrugspraktikant, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 15 måneder i stedet for 12 måneder. Efter indgivelse af ansøgningen kan praktikanten fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse - også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.

Ansøgning om forlængelse skal indgives via ansøgningssiden på Nyidanmark.dk

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende, men indtil videre vil dette ikke være muligt, da SIRIs borgercentre er midlertidigt lukkede. Når det igen bliver muligt, skal der optages biometri, og SIRI vil i den forbindelse tage kontakt til dig.

Bemærk, at denne særordning kun gælder for tilladelser, der udløber inden 25. juni 2020 – og at den kun gælder for landbrugspraktikanter og ikke det øvrige grønne område, fx gartnerier.

Kilde: Nyidanmark

Sidst bekræftet: 23-03-2020 Oprettet: 23-03-2020 Revideret: 23-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejd...
30.05.20
Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20