Oprettet: 23-03-2020

Landbrugspraktikanter – forlænget ophold i 3 måneder er nu muligt

Landbrugspraktikanter, hvis opholdstilladelser udløber i perioden frem til 25. juni 2020, kan ekstraordinært få forlænget tilladelsen i 3 måneder.

Dansk landbrug har i øjeblikket svært ved at få nye udenlandske landbrugspraktikanter til Danmark grundet coronavirus/COVID-19. Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter besluttet at ændre praktikantbekendtgørelsen, således at det bliver muligt for landbrugspraktikanter, der allerede er i Danmark, at få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 3 måneder.

Efter ansøgning kan der derfor fra den 25. marts 2020 gives forlængelse af opholdstilladelse som landbrugspraktikant, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 15 måneder i stedet for 12 måneder. Efter indgivelse af ansøgningen kan praktikanten fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse - også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.

Ansøgning om forlængelse skal indgives via ansøgningssiden på Nyidanmark.dk

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende, men indtil videre vil dette ikke være muligt, da SIRIs borgercentre er midlertidigt lukkede. Når det igen bliver muligt, skal der optages biometri, og SIRI vil i den forbindelse tage kontakt til dig.

Bemærk, at denne særordning kun gælder for tilladelser, der udløber inden 25. juni 2020 – og at den kun gælder for landbrugspraktikanter og ikke det øvrige grønne område, fx gartnerier.

Kilde: Nyidanmark

Sidst bekræftet: 23-03-2020 Oprettet: 23-03-2020 Revideret: 23-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Ferieloven: Midlertidig mulighed for udskydelse af ferie til et efterfølgende ferieår
Mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode – ny...
05.04.20
Sæsonansatte kan igen rejse via Tyskland
Tysklands gennemrejseforbud for sæsonarbejdere er ophævet med tilbagevirkende kraft oplyser GLS-A.
01.04.20
Sygedagpenge – sygedagpengerefusion fra første dag – Covid19
Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus.
31.03.20
Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen
Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af...
31.03.20
Plakat: Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre (Oversat til 7 sprog)
Plakaten giver gode råd til alle om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.
27.03.20