Oprettet: 07-04-2020

Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Oftest stillede spørgsmål om lønkompensation i forbindelse med tilskud på beskæftigelsesområder, herunder personlig assistance, løntilskud, VEU .

STAR har svaret på en række spørgsmål om muligheden for lønkompensation, hvis virksomheden samtidig får refusion eller tilskud på beskæftigelsesområdet, f.eks. personlig assistance, løntilskud, VEU godtgørelse mv.

Eksempel:


Spørgsmål:
Kan man få lønkompensation, hvis man samtidig får refusion eller tilskud m.v. på beskæftigelsesområdet?

Svar 02-04-20: 
Det følger af § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, at der ikke kan udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv. eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus (COVID-19).

Læs alle spørgsmål og svar

Kilde: STAR.dk

Se også artikel på LandbrugsInfo om lønkompensation den 25.03.20 

 

Sidst bekræftet: 07-04-2020 Oprettet: 07-04-2020 Revideret: 07-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Specialkonsulent

Jacob Langvad Nielsen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge og virksomheder
Der er indgået en Trepartsaftale, der bl.a. øger refusionen til praktikvirksomheder i resten af 2020 og nedsætter AUB-bidra...
03.06.20
Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejd...
30.05.20
Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20