Oprettet: 07-04-2020

Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Oftest stillede spørgsmål om lønkompensation i forbindelse med tilskud på beskæftigelsesområder, herunder personlig assistance, løntilskud, VEU .

STAR har svaret på en række spørgsmål om muligheden for lønkompensation, hvis virksomheden samtidig får refusion eller tilskud på beskæftigelsesområdet, f.eks. personlig assistance, løntilskud, VEU godtgørelse mv.

Eksempel:


Spørgsmål:
Kan man få lønkompensation, hvis man samtidig får refusion eller tilskud m.v. på beskæftigelsesområdet?

Svar 02-04-20: 
Det følger af § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, at der ikke kan udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv. eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus (COVID-19).

Læs alle spørgsmål og svar

Kilde: STAR.dk

Se også artikel på LandbrugsInfo om lønkompensation den 25.03.20 

 

Sidst bekræftet: 07-04-2020 Oprettet: 07-04-2020 Revideret: 07-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Specialkonsulent

Jacob Langvad Nielsen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20
P 6-20 om økonomisk støtte – efterskole – 11. skoleår – ekstra skoleår –
Økonomisk støtte til efterskole er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at efterskoleopholdet anses...
26.05.20