Oprettet: 24-03-2020

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge – Covid19

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge i 3 måneder. Lovforslag vedtaget den 26. marts 2020.

Det fremgår af lovforslag 131 2019/20, at retten til sygedagpenge forlænges i 3 måneder for personer, der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. for personer, der når revurderingstidspunktet.

Det foreslås endvidere, at retten til sygedagpenge midlertidigt forlænges for personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelse i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020.

Det er en betingelse for udbetaling af sygedagpenge i de 3 måneder, at personen opfylder sygedagpengelovens betingelser, herunder at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Periode: Gælder i perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Ordningen ophører 1. januar 2021.

Kilde: Lovforslag 131 2019/20

Sidst bekræftet: 24-03-2020 Oprettet: 24-03-2020 Revideret: 24-03-2020

 Fakta og gode råd

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Ferieloven: Midlertidig mulighed for udskydelse af ferie til et efterfølgende ferieår
Mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode – ny...
05.04.20
Sæsonansatte kan igen rejse via Tyskland
Tysklands gennemrejseforbud for sæsonarbejdere er ophævet med tilbagevirkende kraft oplyser GLS-A.
01.04.20
Sygedagpenge – sygedagpengerefusion fra første dag – Covid19
Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus.
31.03.20
Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen
Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af...
31.03.20
Plakat: Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre (Oversat til 7 sprog)
Plakaten giver gode råd til alle om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.
27.03.20