Oprettet: 24-03-2020

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge – Covid19

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge i 3 måneder. Lovforslag vedtaget den 26. marts 2020.

Det fremgår af lovforslag 131 2019/20, at retten til sygedagpenge forlænges i 3 måneder for personer, der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. for personer, der når revurderingstidspunktet.

Det foreslås endvidere, at retten til sygedagpenge midlertidigt forlænges for personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelse i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020.

Det er en betingelse for udbetaling af sygedagpenge i de 3 måneder, at personen opfylder sygedagpengelovens betingelser, herunder at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Periode: Gælder i perioden 9. marts 2020 – 9. juni 2020. Ordningen ophører 1. januar 2021.

Kilde: Lovforslag 131 2019/20

 

Se også Forlængelse af hjælpepakker i ydelsessystemet.

Sidst bekræftet: 24-03-2020 Oprettet: 24-03-2020 Revideret: 24-03-2020

 Fakta og gode råd

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge og virksomheder
Der er indgået en Trepartsaftale, der bl.a. øger refusionen til praktikvirksomheder i resten af 2020 og nedsætter AUB-bidra...
03.06.20
Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejd...
30.05.20
Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20