Oprettet: 31-03-2020

Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen

Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19-situationen.

Ændringsbekendtgørelsen med ikrafttræden den 30. marts 2020 forlænger perioden med suspensionen. Der er ikke fastsat en ophørsdato i ændringsbekendtgørelsen, som derfor vil gælde, indtil der udstedes en bekendtgørelse, som ophæver eller ændrer i vilkårene for suspensionen.

Suspensionen er en følge af COVID-19 og foranstaltninger på beskæftigelsesområdet.

Se yderligere, hvilke dele af beskæftigelsesindsatsen jobcentrene skal videreføre, og hvilke dele der midlertidigt suspenderes på Star.dk 

Se også artikel på LandbrugsInfo – CoronaAnsættelsesret og Socialjura

Sidst bekræftet: 31-03-2020 Oprettet: 31-03-2020 Revideret: 31-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge og virksomheder
Der er indgået en Trepartsaftale, der bl.a. øger refusionen til praktikvirksomheder i resten af 2020 og nedsætter AUB-bidra...
03.06.20
Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejd...
30.05.20
Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20