Oprettet: 31-03-2020

Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen

Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19-situationen.

Ændringsbekendtgørelsen med ikrafttræden den 30. marts 2020 forlænger perioden med suspensionen. Der er ikke fastsat en ophørsdato i ændringsbekendtgørelsen, som derfor vil gælde, indtil der udstedes en bekendtgørelse, som ophæver eller ændrer i vilkårene for suspensionen.

Suspensionen er en følge af COVID-19 og foranstaltninger på beskæftigelsesområdet.

Se yderligere, hvilke dele af beskæftigelsesindsatsen jobcentrene skal videreføre, og hvilke dele der midlertidigt suspenderes på Star.dk 

Se også artikel på LandbrugsInfo – CoronaAnsættelsesret og Socialjura

Sidst bekræftet: 31-03-2020 Oprettet: 31-03-2020 Revideret: 31-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20
P 6-20 om økonomisk støtte – efterskole – 11. skoleår – ekstra skoleår –
Økonomisk støtte til efterskole er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at efterskoleopholdet anses...
26.05.20