Oprettet: 26-03-2020

Arbejdsløshedsdagpenge og G-dage – covid19

Lov om midlertidigt stop for lediges dagpengeforbrug og suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage i perioden 1. marts – 31.maj 2020.

Der er vedtaget en lov om, at perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med 31. maj 2020 ikke tæller med i lediges dagpengeforbrug m.v. som følge af COVID-19-situationen, samt at arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) suspenderes for medlemmer af en a-kasse, hvis medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse fra og med lovens ikrafttræden til og med den 31. maj 2020.

 

Indhold:

 

  • Forbruget af dagpengeperioden samt en eventuelt forlænget dagpengeperiode vil være sat i bero i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder, at der kan modtages dagpenge i op til tre måneder længere.
  • Forbruget af tidsbegrænsningen for ret til supplerende dagpenge, herunder en eventuelt forlænget periode med supplerende dagpenge, vil være sat i bero i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder, at der kan modtages supplerende dagpenge i tre måneder længere.
  • I perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 vil dagpengemodtagere ikke automatisk få en karens, da opgørelsen af 4-månedersperioden sættes i bero.
  • Personer, hvis dagpengeret blev opbrugt den 1. marts 2020 og frem til og med lovens ikrafttræden, og som har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig. Herved vil man kunne opnå ret til dagpenge fra udmeldelsestidspunktet og frem til og med den 31. maj 2020.
  • Arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) suspenderes for medlemmer af en a-kasse, hvis medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse fra og med lovens ikrafttræden til og med den 31. maj 2020. 

Kilde: Artikel fra STAR.dk samt  Lovforslag 142 2019/20

 

Lovforslaget er vedtaget den 26. marts 2020 med ikrafttræden den 27. marts 2020. 

Sidst bekræftet: 26-03-2020 Oprettet: 26-03-2020 Revideret: 26-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Ferieloven: Midlertidig mulighed for udskydelse af ferie til et efterfølgende ferieår
Mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode – ny...
05.04.20
Sæsonansatte kan igen rejse via Tyskland
Tysklands gennemrejseforbud for sæsonarbejdere er ophævet med tilbagevirkende kraft oplyser GLS-A.
01.04.20
Sygedagpenge – sygedagpengerefusion fra første dag – Covid19
Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus.
31.03.20
Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen
Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af...
31.03.20
Plakat: Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre (Oversat til 7 sprog)
Plakaten giver gode råd til alle om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.
27.03.20