Oprettet: 26-03-2020

Arbejdsløshedsdagpenge og G-dage – covid19

Lov om midlertidigt stop for lediges dagpengeforbrug og suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage i perioden 1. marts – 31.maj 2020.

Der er vedtaget en lov om, at perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med 31. maj 2020 ikke tæller med i lediges dagpengeforbrug m.v. som følge af COVID-19-situationen, samt at arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) suspenderes for medlemmer af en a-kasse, hvis medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse fra og med lovens ikrafttræden til og med den 31. maj 2020.

 

Indhold:

 

  • Forbruget af dagpengeperioden samt en eventuelt forlænget dagpengeperiode vil være sat i bero i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder, at der kan modtages dagpenge i op til tre måneder længere.
  • Forbruget af tidsbegrænsningen for ret til supplerende dagpenge, herunder en eventuelt forlænget periode med supplerende dagpenge, vil være sat i bero i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020. Det betyder, at der kan modtages supplerende dagpenge i tre måneder længere.
  • I perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 vil dagpengemodtagere ikke automatisk få en karens, da opgørelsen af 4-månedersperioden sættes i bero.
  • Personer, hvis dagpengeret blev opbrugt den 1. marts 2020 og frem til og med lovens ikrafttræden, og som har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig. Herved vil man kunne opnå ret til dagpenge fra udmeldelsestidspunktet og frem til og med den 31. maj 2020.
  • Arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) suspenderes for medlemmer af en a-kasse, hvis medlemmet bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendelse fra og med lovens ikrafttræden til og med den 31. maj 2020. 

Kilde: Artikel fra STAR.dk samt  Lovforslag 142 2019/20

 

Lovforslaget er vedtaget den 26. marts 2020 med ikrafttræden den 27. marts 2020. 

 

Se også Forlængelse af hjælpepakker i ydelsessystemet.

Sidst bekræftet: 26-03-2020 Oprettet: 26-03-2020 Revideret: 26-03-2020

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20
P 6-20 om økonomisk støtte – efterskole – 11. skoleår – ekstra skoleår –
Økonomisk støtte til efterskole er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at efterskoleopholdet anses...
26.05.20