Oprettet: 07-07-2014

Afklaringer

På denne side kan du læse de nyeste afklaringer vedrørende Grundbetalingsordningen.

Grundbetaling og grønne krav
Gennemgang af de tre grønne krav, der forventes at blive gældende fra 1. januar 2015, hvor Enkeltbetalingsordningen afløses af Grundbetalingsordningen. De tre grønne krav skal være overholdt for at få udbetalt den fulde arealstøtte i 2015.
20-06-14
 
Sidst bekræftet: 23-06-2016 Oprettet: 07-07-2014 Revideret: 07-07-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, cand.agro.

Marianne Haugaard-Christensen

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Minivådområder og Fællesskema 2020
Minivådområder med tilsagn kan få arealstøtte, hvis arealet overholder betingelserne under art. 32. Læs om reglerne samt sp...
02.04.20
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
30.03.20
Tilskud til målrettet kvælstofregulering og overlap med §3-fejlregistrede arealer
Landbrugsstyrelsen har ved opdatering af Tast selv-service onsdag 25. marts, fjernet blokeringen når marker overlapper med ...
27.03.20
GB-fradragsarealer og beregning af N-kvote i GKEA 2020
I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2020 fratrækkes areal med GB-fradragsarealer ved beregning af N-kvoten. Hvis areal...
26.03.20
Fristen for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournaler er udsat en måned
Fristen er rykket fra 31. marts til 30. april 2020 for hhv. gødningsregnskab og sprøjtejounal for planperioden 2018/19
19.03.20