Feedback Form

  

Oprettet: 21-04-2017

Overdragelse af betalingsrettigheder i ændringsperioden

I artiklen gennemgås mulighederne for overdragelse af betalingsrettigheder i ændringsperioden (22. april - 16. maj 2017).

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 21-04-2017 Oprettet: 21-04-2017 Revideret: 21-04-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent
Henrik Gjerluf Thomsen
Skade & Ansvar

Af samme forfatter

Arealer under 0,30 ha og grundbetaling
Gennemgang af betingelserne for, at en mark under 0,30 ha vil være støtteberettiget til grundbetaling, herunder reglerne fo...
06.02.17
Tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, pant i betalingsrettigheder samt transport i støtte og tilskud
Find vejledninger, blanketter og skemaer til tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, pant i betalingsr...
27.05.16
Græsningsaftale
Fra og med støtteåret 2016 er det i princippet muligt for dyreholderen ifølge en græsningsaftale at søge direkte arealstøtt...
27.04.16
Konkrete eksempler på mulighederne for at indgå privatretlige aftaler i situationer, hvor erhverver ikke er aktiv landbruger
NaturErhvervstyrelsen har taget stilling til en række konkrete eksempler på privatretlige aftaler, hvor erhververen af beta...
07.04.16
Promilleafgiftsfonden