Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-06-2019

  

Oprettet: 31-03-2016

Anmodning om genoptagelse af sager 2005-2015 på baggrund af Demmer-sagen – anmodning om tildeling af betalingsrettigheder med virkning for 2016

Ved anmodning om tildeling af betalingsrettigheder for 2016, vil betalingsrettigheder blive anset for at være udnyttet i 2016, selvom der først træffes afgørelse om genoptagelse efter ansøgningsfristens udløb, den 21. april 2016.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-12-2017 Oprettet: 31-03-2016 Revideret: 31-03-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

800 landmænd kan undgå tilbagebetalingskrav for vandindvinding
800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Mi...
13.11.19
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
19.03.19
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
19.03.19
Høring af forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen
Erhvervsministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder, som skal understøtte vækst og jobp...
01.02.19
Vejledning om klimatilpasning i planlægningen
Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion er offentliggjort.
08.01.19