Oprettet: 03-09-2019

Landbrugsstyrelsens satellitkontrol i 2019: Se grønne og gule marker på landmand.dk

SEGES har lavet en service på landmand.dk, hvor du kan se visningen af satellitkontrollen for dine marker. Visningen vil blive opdateret ugentligt frem til slåningsfristen 25. september for græs og brak.

Efter 25. september vil Landbrugsstyrelsen lave den endelige vurdering af arealerne, hvor græs- og brakarealer, som vurderes ikke at overholde aktivitetskravet pr. 25. september vil skifte fra gul til rød. Alle røde marker vil blive udtaget til fysisk kontrol. Ved kontrollen i marken, vurderes det om aktivitetskravet er overholdt eller ej.

Du skal have fokus på dine græs- og brakmarker, hvor slåningsfristen er 25. september. Hvis dine græs- og brakmarker er:

  • Grønne, har Landbrugsstyrelsen vurderet at aktivitetskravet er opfyldt
  • Gule, kan Landbrugsstyrelsen ikke med sikkerhed konstatere at aktivitetskravet er opfyldt –det kan være fordi du endnu ikke har slået marken, husk fristen 25. september!
  • Røde (vises først fra 15. oktober), marken udtages til fysisk kontrol

Læs mere om Landbrugsstyrelsens satellitkontrol i 2019 og trafiklyset med grønne, gule og røde marker på landbrugsstyrelsens hjemmeside ”Find svar på dit spørgsmål”.

Hvordan ser jeg egne marker?

Gå ind på landmand.dk og tryk på dette ikon, så kommer du ind og ser dine egne marker.

Klik herunder for stort billede.

 

 

Sidst bekræftet: 03-09-2019 Oprettet: 03-09-2019 Revideret: 03-09-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, cand.agro.

Marianne Haugaard-Christensen

Gødning/Miljø


Konsulent

Susi Lyngholm

Gødning/Produktion


Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Minivådområder og Fællesskema 2020
Minivådområder med tilsagn kan få arealstøtte, hvis arealet overholder betingelserne under art. 32. Læs om reglerne samt sp...
02.04.20
NYT - Se hvor der ud fra satellitmålinger kan være behov for omsåning på dine vintersædsmarker
På Landmand.dk kan du nu se, om der kan være behov for omsåning/isåning i dine vintersædsmarker med korn. Beregningerne er ...
01.04.20
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
30.03.20
Tilskud til målrettet kvælstofregulering og overlap med §3-fejlregistrede arealer
Landbrugsstyrelsen har ved opdatering af Tast selv-service onsdag 25. marts, fjernet blokeringen når marker overlapper med ...
27.03.20
GB-fradragsarealer og beregning af N-kvote i GKEA 2020
I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2020 fratrækkes areal med GB-fradragsarealer ved beregning af N-kvoten. Hvis areal...
26.03.20