Feedback Form

  

Oprettet: 03-09-2019

Landbrugsstyrelsens satellitkontrol i 2019: Se grønne og gule marker på landmand.dk

SEGES har lavet en service på landmand.dk, hvor du kan se visningen af satellitkontrollen for dine marker. Visningen vil blive opdateret ugentligt frem til slåningsfristen 25. september for græs og brak.

Efter 25. september vil Landbrugsstyrelsen lave den endelige vurdering af arealerne, hvor græs- og brakarealer, som vurderes ikke at overholde aktivitetskravet pr. 25. september vil skifte fra gul til rød. Alle røde marker vil blive udtaget til fysisk kontrol. Ved kontrollen i marken, vurderes det om aktivitetskravet er overholdt eller ej.

Du skal have fokus på dine græs- og brakmarker, hvor slåningsfristen er 25. september. Hvis dine græs- og brakmarker er:

  • Grønne, har Landbrugsstyrelsen vurderet at aktivitetskravet er opfyldt
  • Gule, kan Landbrugsstyrelsen ikke med sikkerhed konstatere at aktivitetskravet er opfyldt –det kan være fordi du endnu ikke har slået marken, husk fristen 25. september!
  • Røde (vises først fra 15. oktober), marken udtages til fysisk kontrol

Læs mere om Landbrugsstyrelsens satellitkontrol i 2019 og trafiklyset med grønne, gule og røde marker på landbrugsstyrelsens hjemmeside ”Find svar på dit spørgsmål”.

Hvordan ser jeg egne marker?

Gå ind på landmand.dk og tryk på dette ikon, så kommer du ind og ser dine egne marker.

Klik herunder for stort billede.

 

 

Sidst bekræftet: 03-09-2019 Oprettet: 03-09-2019 Revideret: 03-09-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

Regelteam


Konsulent

Susi Lyngholm

Regelteam


Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødningsteam


Af samme forfatter

Indtegn dræn fra drænkort i AgroGIS og upload til CropManager
Video viser trin for trin, hvordan et drænkort digitaliseres i AgroGIS. Derudover vises, hvordan drænfilerne uploades til v...
24.10.19
7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk
Se om du har røde marker i Landmand.dk efter opdateringen 15. oktober. Der er i alt 900 røde marker, der vil få fysisk kont...
24.10.19
2. udgave af gødskningsvejledningen 2019
Landbrugsstyrelsen har opdateret Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/20.
11.10.19
Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information o...
13.09.19
Kontrol af efterafgrøder og konsekvenser
Pligtige- husdyr,- målrettede- og MFO-efterafgrøder forventes at blive kontrolleret fra 11. september 2019. Opdateret med t...
12.09.19