Oprettet: 19-09-2019
Revideret: 24-10-2019

7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk

Se om du har røde marker i Landmand.dk efter opdateringen 15. oktober. Der er i alt 900 røde marker, der vil få fysisk kontrol fra 28. oktober. Læs mere om hvad du kan gøre for at undgå sanktioner, herunder for røde MFO-brak marker.

Læs nyheden fra Landbrugsstyrelsen ” Satellitbaseret kontrol: 7. og sidste opdatering af trafiklyssystemet” samt Landbrugsstyrelsens ”Find svar på dit spørgsmål”, hvor du kan læse mere om de røde marker. 

SEGES har konstateret, at 65 røde marker er anmeldt som MFO-brak, sommerslåning, pr. 19. maj 2019 (afgrødekoden kan være ændret efterfølgende). SEGES er ved at undersøge hvordan kontrollen af disse marker vil foregå, herunder mulighed for anvisning af MFO-erstatningsarealer ved kontrollen af røde marker. Vær opmærksom på, at underkendt MFO-brak, der indgår i kravet om 5 pct. MFO, vil medføre reduktion og eventuelt også sanktion af den grønne støtte. Læs Landbrugsstyrelsen anvisning herunder.

Det er yderligere konstateret at ca. 170 røde marker er anmeldt med afgrødekoder for miljøtilsagn (afgrødekode 254 og 247).

Hvad betyder farven på marken?

Grønne marker: Landbrugsstyrelsen vurderer, i den satellitbaserede kontrol, at aktivitetskravet er overholdt.
Gule marker: Landbrugsstyrelsen har, i den satellitbaserede kontrol, endnu ikke med sikkerhed konstateret, at aktivitetskravet er overholdt.
Røde marker: Landbrugsstyrelsen vurderer, i den satellitbaserede kontrol, at aktivitetskravet ikke er overholdt.

Røde marker ved sidste opdatering

I den sidste opdatering d. 15. oktober, vil marker, som med stor sandsynlighed ikke opfyldte aktivitetskravet pr. 25. september, blive vist som røde. Landbrugsstyrelsen foretager efterfølgende en besigtigelse af markerne for at være helt sikre på, at afgørelsen er korrekt. Besigtigelsen sker fra den 28. oktober og frem.
Hvis du mener, at aktivitetskravet er opfyldt på en rød mark, skal du ikke foretage dig noget. Du vil blive kontaktet af en kontrollør, som gennemgår marken og tager dine bemærkninger i betragtning.
Hvis du ikke har kunnet opfylde aktivitetskravet på de røde marker, kan du i Tast selv-service ændre i markplanen i fællesskema 2019, så du ikke længere søger om grundbetaling for en eller flere af de røde marker - og dermed undgå sanktion i grundbetalingen. Det skal du gøre i kolonne ”A6” ved at flytte fluebenet for, at du søger grundbetaling fra ”Ja” til ”Nej”. Hvis du vil være sikker på at undgå en sanktion, skal du have flyttet fluebenet inden 28. oktober eller inden anden fysisk kontrol.

Særligt for røde marker anmeldt som MFO-slåningsbrak (vedrører 65 røde marker)

Landbrugsstyrelsen har 22. oktober indskrevet følgende anvisning i deres faq:

Hvis du vælger i Tast-selv at ændre markplanen i Fællesskemaet, så du ikke længere søger om grundbetaling (eller MFO) for en rød mark, har du mulighed for at tilføje et erstatningsareal for MFO-arealet, hvis du råder over et sådant blandt dine øvrige anmeldte arealer. For et erstatnings-areal med MFO-brak, MFO-bræmmer eller MFO-lavskov gør du dette ved at ændre afgrødeko-den. For et erstatningsareal med MFO-efterafgrøder, MFO-græsudlæg, GLM-landskabselementer eller 2-meter bræmmer sætter du flueben i den relevante kolonne. Hvis betingelserne for erstatningsarealet vurderes til at være opfyldt, bliver arealet godkendt, og du undgår en sanktion på den grønne støtte.

Hvis du vælger at afvente, at en kontrollør besigtiger marken, og marken ved denne besigtigelse bliver underkendt, får du mulighed for at udpege et erstatningsareal. Hvis betingelserne på erstatningsarealet er opfyldt, godkender kontrolløren arealet.


Det er markens tilstand ved kontrolbesøget, og ikke den røde farve i trafiklyssystemet, som er afgørende for, om der ydes støtte for marken.

Gule marker ved sidste opdatering

Der udbetales fuld støtte for en mark, som stadig er gul efter 15. oktober, og hvor Landbrugsstyrelsen ikke har et andet resultat fra et fysisk kontrolbesøg på bedriften. Læs mere om satellitbaseret kontrol på
Landbrugsstyrelsens hjemmeside: www.lbst.dk/satellit.
Sidst bekræftet: 24-10-2019 Oprettet: 19-09-2019 Revideret: 24-10-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, cand.agro.

Marianne Haugaard-Christensen

Gødning/Miljø


Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Konsulent

Susi Lyngholm

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Oversigt over frister og typer af efterafgrøder i efteråret 2020
I denne oversigt kan du se de vigtigste frister og regler for 5 typer efterafgrøder, som skal være på marken i efteråret 20...
15.05.20
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
01.05.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Vejledningen om reglerne for pligtige- og husdyrefterafgrøder i efteråret 2020 er nu offentliggjort
Landbrugsstyrelsen har som noget nyt adskilt vejledningen om pligtige- og husdyrefterafgrøder samt de dyrkningsrelaterede t...
09.04.20
Efterafgrøder i majs
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås i majsens stadium 16 med en så...
06.04.20