Feedback Form

  

Oprettet: 19-09-2019
Revideret: 16-10-2019

7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk

Landbrugsstyrelsen har nu lavet sidste opdatering af grønne, gule og røde marker i IMK tirsdag d. 15. oktober. Landmand.dk er også opdateret. Der er 900 røde marker, der vil få fysisk kontrol. Se dine marker på landmand.dk.

Hvad betyder farven på marken?

Grønne marker: Landbrugsstyrelsen vurderer, i den satellitbaserede kontrol, at aktivitetskravet er overholdt.
Gule marker: Landbrugsstyrelsen har, i den satellitbaserede kontrol, endnu ikke med sikkerhed konstateret, at aktivitetskravet er overholdt.
Røde marker: Landbrugsstyrelsen vurderer, i den satellitbaserede kontrol, at aktivitetskravet ikke er overholdt.

Røde marker ved sidste opdatering

I den sidste opdatering d. 15. oktober, vil marker, som med stor sandsynlighed ikke opfyldte aktivitetskravet pr. 25. september, blive vist som røde. Landbrugsstyrelsen foretager efterfølgende en besigtigelse af markerne for at være helt sikre på, at afgørelsen er korrekt. Besigtigelsen sker fra den 28. oktober og frem.
Hvis du mener, at aktivitetskravet er opfyldt på en rød mark, skal du ikke foretage dig noget. Du vil blive kontaktet af en kontrollør, som gennemgår marken og tager dine bemærkninger i betragtning.
Hvis du ikke har kunnet opfylde aktivitetskravet på de røde marker, kan du i Tast selv-service ændre i markplanen i fællesskema 2019, så du ikke længere søger om grundbetaling for en eller flere af de røde marker - og dermed undgå sanktion. Det skal du gøre i kolonne ”A6” ved at flytte fluebenet for, at du søger grundbetaling fra ”Ja” til ”Nej”. Hvis du vil være sikker på at undgå en sanktion, skal du have flyttet fluebenet inden 28. oktober eller inden anden fysisk kontrol.
Det er markens tilstand ved kontrolbesøget, og ikke den røde farve i trafiklyssystemet, som er afgørende for, om der ydes støtte for marken.

Gule marker ved sidste opdatering

Der udbetales fuld støtte for en mark, som stadig er gul efter 15. oktober, og hvor Landbrugsstyrelsen ikke har et andet resultat fra et fysisk kontrolbesøg på bedriften.
Læs mere om satellitbaseret kontrol på
Landbrugsstyrelsens hjemmeside: www.lbst.dk/satellit.
Sidst bekræftet: 16-10-2019 Oprettet: 19-09-2019 Revideret: 16-10-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

PlanteInnovation


Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

2. udgave af gødskningsvejledningen 2019
Landbrugsstyrelsen har opdateret Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/20.
11.10.19
Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information o...
13.09.19
Kontrol af efterafgrøder og konsekvenser
Pligtige- husdyr,- målrettede- og MFO-efterafgrøder forventes at blive kontrolleret fra 11. september 2019. Opdateret med t...
12.09.19
Landbrugsstyrelsens FAQ om efterafgrøder
Det er markplanen pr. 31/7, der bestemmer dit efterafgrødekrav, også hvis du får mere eller mindre jord efter denne dato og...
10.09.19
Kålbladhvepselarver i olieræddike og raps
I enkelte marker ses mere udbredte angreb. Vær opmærksom på reglerne for de forskellige typer af efterafgrøder.
09.09.19