Oprettet: 27-11-2018

Opblødning af skattereglerne ved generationsskifte

Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninger ud fra tre generationsskifte-cases eller gense webinar om beregningsværktøj.

Folketinget vedtog i 2017 at nedsætte bo- og gaveafgiften gradvist fra 15 pct. til 5 pct. fra og med 2020 ved generationsskifte af familieejede virksomheder. Ændringen har betydning for landbruget, da nærmeste familie kan overtage virksomheden og få finansieret en del af deres overdragelse ved brug af gave med en større besparelse end før. Denne besparelse kan være med til at afhjælpe den ejerskifteproblematik, der ses i landbruget, da en del af efterslæbet på generationsskifter i landbruget skyldes, at den unge generation af landmænd, der skal overtage landbrugsvirksomhederne, ikke kan finansiere overtagelsen.

 

Få det samlede overblik over muligheder og konsekvensberegninger

I løbet af 2018 har vi her på SEGES undersøgt mulighederne i de nye regler og har beregnet konsekvenserne af denne opblødning af skattereglerne ved generationsskifte.

 

Konklusionerne af disse undersøgelser og konsekvensberegninger har vi samlet i en række notater og casebeskrivelser, ligesom vi har udarbejdet en miniguide og udviklet et beregningsværktøj samt afholdt et webinar om dette værktøj. Du finder links til alt materialet nedenfor.

 

Miniguide til opblødningen af skattereglerne ved generationsskifte

I april blev der udarbejdet en artikel samt en miniguide, der skal guide landbrugsfamilier igennem de nye regler for bo- og gaveafgiften.

Få en kort opsummering af de nye regler i artiklen ”Generationsskifte: Kan de nye regler for bo- og gaveafgift tilgodese jeres familie?”

Du kan læse mere om de nye regler for virksomhedsoverdragelse i miniguiden ”Kan du overdrage din virksomhed med nedsat afgift?”

 

Beregningsværktøj

Som en del af undersøgelsen af de nye regler er der udarbejdet et beregningsværktøj til landbrugsrådgivere, der hjælper dem med at beregne virksomhedsoverdragelser, hvor der anvendes den nedsatte gaveafgift.

 

Beregningsværktøjer består af tre regneark. Du finder en beskrivelse af værktøjet samt links til de tre regneark i artiklen ”Nyt rådgivningsværktøj til nedsat gaveafgift”

 

Det skal nævnes, at der er en række ting, du skal være opmærksom på, når du anvender værktøjet. Dette er opsummeret i artiklen ”11 punkter, du skal være opmærksom på, når du anvender nyt rådgivningsværktøj”

 

Der er ligeledes afholdt et webinar om beregningsværktøjet. Webinaret bestod af to dele – en del vedrørende personligt ejede virksomheder og en del vedrørende selskaber.

 

Du kan se videoer fra de to dele af webinaret her:

Webinaret “Optimal udbytte af rådgivningsværktøj til nedsat gaveafgift” – første del vedrørende personligt ejede virksomheder

Webinaret “Optimal udbytte af rådgivningsværktøj til nedsat gaveafgift” – anden del vedrørende selskaber

 

Derudover er der udarbejdet en artikel, der sammenfatter konsekvenserne af den nedsatte gaveafgift i tre forskellige cases. Artiklen hedder ”Opblødning af skatteregler ved generationsskifte” og indeholder tre caseberegninger af betydningen af den nedsatte regel for generationsskifte.

 

Endeligt er der udarbejdet et notat vedrørende konsekvenser af tab på aktiver i overdragelsen. Notatet gennemgår reglen i boafgiftslovens § 23b, stk. 4, og dens betydning for generationsskifte samt beskriver konsekvenserne ved overdragelse med tab og samtidig brug af nedsat afgift.

Du kan læse notatet her.

 

Evt. faglige spørgsmål til ovenstående kan rettes til senior tax manager Jane Karlskov Bille på jkb@seges.dk eller direkte tlf.nr. 8740 5209.

Sidst bekræftet: 27-11-2018 Oprettet: 27-11-2018 Revideret: 27-11-2018

Forfatter

Jura og Skat
Kommunikationskonsulent

Anja Kruse Christensen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Bliv godt klædt på til at blive virksomhedsejer
Få tjek på alle detaljerne, når du skal forfølge drømmen om at blive selvstændig landmand.
30.10.19
Bliv godt klædt på til at ejerskifte din virksomhed
Få tjek på alle detaljerne, når du skal godt videre fra livet som selvstændig landmand.
30.10.19
Pension: Vi skal have flere landmænd med!
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er...
01.11.18
Det gode ejer- eller generationsskifte
Et godt ejer- eller generationsskifte kræver dialog, og at man kommer i gang i god tid. Men hvad skal du forberede, og hvad...
24.10.18
Fortællinger fra landmænd om ejer- og generationsskifte
Mød en række unge landmænd, der alle er i gang med eller har været igennem et ejer- eller generationsskifte. Og få inspirat...
24.10.18