Oprettet: 19-12-2019

Styrk de kommende landmænd med nyt dialogværktøj: Min Drøm – min vej

Med SEGES' nye dialogværktøj ”Min drøm – min vej” kan du som underviser let facilitere et forløb, som giver de kommende landmænd indsigt i egne styrker og svagheder.

Med en høj grad af personlig indsigt står den kommende landmand stærkere, når der skal tages store beslutninger, ansættes medarbejdere, og bedriften skal udvikles og ledes.

 

Undervisningskonceptet til ”Min drøm – min vej ”består at en række dialogkort, som eleverne skal arbejde sammen om. Det bærende element i konceptet er, at eleverne gennem spørgsmål får en ærlig dialog om deres håb og drømme for fremtiden.

 

Spørgsmålene kredser om de studerendes forestillinger og drømme om det at drive landbrug og være landmand. Hvilken landmand er jeg? Hvordan vil jeg håndtere en økonomisk presset situation, og hvad er mine styrker og svagheder, når jeg skal takle ledelsen og driften af min landbrugsbedrift?

 

”Konceptet er en “gave” til dig som underviser, da processen og værktøjer er klar til brug i form af vejledning og færdige dialogværktøjer. Dette sikre deltagerne kommer målrettet igennem lige fra deres drøm til de første operationelle handlinger, der giver retning og mening for at realisere drømmen” - Leif Vindum, Lektor Erhvervsakademi Aarhus

 

Formål med undervisningskonceptet Min drøm – min vej

Konceptet har form af et dialogbaseret kortspil, som har til formål at give studerende på landbrugsfagligeuddannelser en større personlig indsigt. Værktøjet skal danne grundlag for personlig udvikling og være med til at støtte de studerende i forhold til, hvor de ser sig selv i fremtiden.

 

For nogle vil det være oplagt at bruge værktøjet hen imod en eventuel etablering, mens værktøjet for andre kan være en hjælp hen imod en afklaring om, hvilken rolle eleven ønsker at have i en landbrugsvirksomhed.

 

Hvordan spilles Min drøm – min vej?

Konceptet består af en ’spilleplade’ og dertilhørende dialogkort. Dialogkortene har en for- og bagside.

På forsiden står der en lille introtekst til de spørgsmål, der er på bagsiden. Hver elev har én spilleplade og hvert hold har et fælles sæt dialogkort, som de skiftes til at stille spørgsmål ud fra.

Vi anbefaler, at de studerende arbejder sammen to og to om konceptet.

 

Som underviser er din opgave derfor primært at facilitere processen og værktøjet, og sørge for at de studerende kommer hele værktøjet igennem. Til undervisningen har vi desuden udarbejdet en powerpoint præsentation, som kan benyttes af underviseren til at facilitere processen.

 

Konceptet har en varighed på omkring 2 timer, men kan også bruges i en større sammenhæng, hvor konceptet understøtter eksempelvis en hel læringsdag. 

 

“Min drøm – min vej” er et godt koncept med gode værktøjer, der udfordrer og motiverer de unge til: positiv refleksion over deres drøm, selv sætte ord på “min vej” til drømmen og skrive det ned, dele det med andre unge og høre sin egen og andres storytelling” – Leif Vindum, Lektor Erhvervsakademi Aarhus

 

Hvad er elevens udbytte?

De studerende får rum og tid til at reflektere over deres fremtid. De får, med hjælp fra deres medstuderende, mulighed for at sætte ord på f.eks. egne styrker og svagheder og hvor de ser deres største forbedringspotentiale. Derudover bliver de gennem konceptet mere bevidst omkring egne kompetencer og netværk, som forhåbentlig kan være med til at give den studerende større afklaring i forhold til fremtiden.

 

Viden om egne styrker og svagheder kan potentielt øge elevens muligheder for at opnå succes med sine håb og drømme for fremtiden.

 

Hent dialogkortene, spillepladen samt vejledningen og kom i gang med spillet Min drøm – min vej.

Når du printer dialogkortene, så husk at printe på begge sider af papiret.

Sidst bekræftet: 19-12-2019 Oprettet: 19-12-2019 Revideret: 19-12-2019

Forfatter

Kompetencer og Vækst
Specialkonsulent, Forandring

Mille Møller Nielsen

Strategi & Vækst