Feedback Form

  

Oprettet: 12-12-2015

Information til landmand

Der er mange overvejelser, du skal gøre dig, hvis du påtænker eller er i gang med et ejer- eller generationsskifte.

Ligeledes er det vigtigt, at du som potentiel køber overvejer mange aspekter. Hvilke informationer der er relevant for dig afhænger derfor af, om du skal sælge din virksomhed eller overvejer at købe.
 

Tryk på figuren alt efter om du er sælger eller køber…

Tag temperaturen på dit ejerskifte
Ejer- og generationsskifte er en proces, som kræver meget planlægning og forberedelse. Dine overvejelser kan være af både personlig, lovmæssig og økonomisk karakter og afhænger af, hvor langt i beslutningsprocessen du er. 

Tag testen og få et overblik over, hvad du først og fremmest bør overveje i forbindelse med dit ejerskifte.

”Test dit ejerskifte” (køber)

”Test dit ejerskifte” (sælger)

 

Sidst bekræftet: 12-12-2015 Oprettet: 12-12-2015 Revideret: 12-12-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-19-02. Nedslag for latent skattebyrde ved succession i opsparet overskud
Ved succession i opsparet overskud kan vælges at kompensere gennem et nedslag for den latente skat, uanset de øvrige aktive...
17.05.19
SKATM-2019-28-01. Omlægning til ansvarligt lån. Eftergivelse af gæld. Periodisering af option på indfrielse til kurs 50
Landsskatteretten finder, at omlægning af gæld til ansvarligt lån er at anse for eftergivelse af gæld med underskudsbegræns...
03.05.19
SKATM-2019-00-04. Lovforslag om indførelsen af en sælgerpantebrevsmodel
Lovforslag om indførelse af en sælgepantebrevsmodel fra 2020, hvor sælger kan vælge at udskyde beskatningen af ejendomsavan...
12.04.19
Beregningsværktøj for generationsskifte
excel til indtastning af data
18.03.19
SKATM-2019-29-03. Styresignal. Genoptagelse af dødsboer fra før 2009 med skæringsdag efter 30. august 2009
Skattestyrelsen har udsendt styresignal om genoptagelse af skatteansættelse af boer med skifte af fællesbo, hvor dødsfaldet...
15.03.19