Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Model 8 – Ejerskifte ved spaltning og salg af selskaber

Denne model finder især anvendelse ved store virksomheder, der ønskes solgt, men hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed.

Sælger kan i stedet forsøge at opdele virksomheden og sælge den i mindre enheder. Model 8 giver et eksempel på, hvordan en sådan opdeling kan ske ved anvendelse af selskaber.
 
For køber gælder, at man overtager en del af en virksomhed, som man selv skal køre videre fra dag et. Køber skal derfor være forberedt på at stå på egne ben med en virksomhed, som indtil købet var en del af en større enhed.

Når man anvender model 8, skal man være opmærksom på at få planlagt spaltningen og overdragelsen i god tid, ligesom man specielt skal være opmærksom på regler i landbrugsloven.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • Ved opdeling af virksomheden i mindre dele, bliver det muligt at sælge den, ligesom en eller flere købere kan nøjes med at overtage den del af virksomheden, de er interesserede i.
  • Ved generationsskifte indenfor familien kan flere børn tilgodeses ved at opdele virksomheden.

Ulemper for køber:

  • Ejer 1’s holdingselskab kan som udgangspunkt først sælge aktierne eller anparterne i driftsselskaberne efter tre års ejertid, så modellen kræver god planlægning.
  • Der kan opstå problemer med landbrugsloven i forbindelse med bygningsløse ejendomme.

Variationsmuligheder

  • Model 8 kan varieres på flere måder. Man kan forestille sig en situation, hvor sælger ikke har etableret en holdingkonstruktion, jf. model 7, og hvor det derfor er driftsselskabet, der spaltes i flere selskaber, som hver især har en selvstændig aktivitet. Herefter sælges de enkelte selskaber til køberne. Det vil ofte forekomme, at sælger har valgt at etablere en holdingkonstruktion før spaltningen, og nævnte tilfælde kan det både være holdingselskabet og driftsselskabet (datterselskabet), der spaltes.

 

Sidst bekræftet: 17-02-2020 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19