Feedback Form

Information til landmand - køber  

Oprettet: 07-09-2015

Model 9 – Ejerskifte ved hel eller delvis salg af partnerskab

Denne model finder anvendelse i situationer, hvor flere personer ønsker at købe sammen, men hvor én af deltagerne bliver den aktive landmand, mens de øvrige er investorer, der ønsker at begrænse deres hæftelse til det foretagne indskud.

Dette kan organiseres ved at lade den hidtidige ejer være komplementar i P/S’et evt. via et ApS. Den er ligeledes anvendelig som et alternativ til selskabseje, jf. model 7 og 8, hvor man ønsker at bevare nogle af de fordele, der ligger i personligt eje, og hvor man ønsker at bevare et personligt afskrivningsgrundlag.

P/S’er er ikke anvendt i stor stil inden for landbruget, og en af de store udfordringer ved modellen er at få de involverede til gennemskue denne organisationsform, som er en blanding mellem et kommanditselskab og et aktieselskab.

Ligeledes skal man være opmærksom på de formelle krav, der skal opfyldes ved stiftelse af P/S’et.

P/S’er svarer i mange henseender til et K/S med de fordele og ulemper, som denne virksomhedsform har, men er samtidig i vidt omfang underlagt selskabsloven.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • P/S styres af selskabslovens regelsæt, herunder klare regler for ledelsen.
  • Et P/S er skattemæssigt en transparent enhed, hvorfor resultatet påvirker kommanditistens indkomst direkte.
  • Kommanditisten har en personlig afskrivningssaldo svarende til vedkommendes andel af P/S’ets afskrivningsberettigede aktiver.
  • Kommanditisten har en fradragskonto ift. hvad der er indskudt i P/S’et og hvad der hæftes for.
  • Som i et K/S hæfter kommanditisten for en del af P/S’ets gæld og forpligtelser, som kan udvides ved at tegne personlige kautioner.

Ulemper for køber:

  • P/S er en forholdsvis ukendt virksomhedsform, hvilket kræver udredning af rådgiver. Samarbejdspartnere kan blive usikre, hvis de ikke kender P/S, hvilket fx kan gøre det svært at låne.

Variationsmuligheder

  • Model 9 kan varieres på flere måder. Det kan være med eller uden deltagelse af sælger, og antallet af kommanditaktionærer kan varieres. Komplementaren kan eje sine kommanditaktier via et holdingselskab, men man skal være opmærksom på betingelserne i landbrugsloven.

 

Sidst bekræftet: 07-09-2015 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19