Information til landmand - køber 

Oprettet: 07-09-2015

Ejerskifteprocessen

Et ejerskifte af en virksomhed gennemføres ikke fra den ene dag til den anden. Erhvervelsen af virksomheden skal forberedes grundigt, og finansieringen skal falde på plads. Et ejerskifte er ofte en lang proces – også ved et ejerskifte inden for familien.

Før dit køb

Du skal overveje, hvad du ønsker for fremtiden, hvilken virksomhed du ønsker for dig og din familie, og hvad du kan købe – herunder hvad du kan købe for og få finansieret. Når du har fundet virksomheden, er det vigtigt at få indhentet information om virksomheden.

Selve ejerskiftet

Kan du blive enig med sælger? Hvad vil du give for den konkrete virksomhed? Hvem bærer risikoen for, at der dukker noget uforudset op efter købet? Forhandling og indgåelse af en købsaftale om overdragelse af en virksomhed er særdeles kompleks, og det er der, hvor du sikrer dig, at du får, hvad du betaler for. Mange ting skal falde på plads mellem aftaleindgåelsen og selve overtagelsen, blandt andet skal købesummen betales.

Efter ejerskiftet

Uanset hvor god du synes, du har været ved gennemgang af virksomheden inden købet, vil der være noget, som skal følges op på. Og så skal driften sættes i gang med dig som ejer.

Processen er ikke altid den lige vej

Der vil altid forekomme ting, man ikke lige forudså. Ønsker viser sig ikke at være mulige, eller der viser sig måske nye muligheder. En ejerskifteproces er ikke nødvendigvis en fremadrettet proces. En gang imellem er det et skridt frem og to tilbage, og så fremad igen.

Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19

Læs også