Oprettet: 09-09-2015

Model 1 – Ejerskifte i frihandel

Salg i fri handel er den mest almindelige måde at sælge sin virksomhed og er ofte udgangspunktet, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne.

Salg i fri handel er den mest almindelige måde at sælge sin virksomhed og er ofte udgangspunktet, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne. Modeller er også den i praksis hyppigst anvendte model, hvis virksomheden sælges til en medarbejder.

Sælgeren overdrager virksomheden til en køber, som overtager virksomheden på en bestemt dag, hvorefter driften sker på den nye ejers regning og risiko. Hvor virksomheden er personlig drevet fremstår handlen som overdragelse af ejerskabet til alle de aktiver, som til sammen udgør virksomheden. Køber overtager ikke automatisk gælden, men skal selv aftale finansiering. Overdragelse af gæld til køber kræver således kreditors accept.

Drives virksomheden i selskabsform, kan overdragelsen af virksomheden ske ved salg af kapitalandelene i selskabet. Se model 6 for mere information.

Modellerne 2 til 9 bør særligt overvejes, hvis parterne er i familie med hinanden, eller hvis den virksomhed man ønsker at sælge har en størrelse, som gør det vanskeligt at finansiere køb af den samlede virksomhed på én gang.  Hvis et planlagt ejerskifte efter modellerne 2-9 ikke resulterer i en optimeret situation for parterne, eller lader de sig ikke gennemføre konkret, må der ofte sælges i fri handel.

Fordel og ulemper

Fordele for sælger:

  • Intet fremadrettet personligt eller økonomisk forhold til køber
  • Økonomisk afklaring af rammerne for fremtiden
  • Ulemper for sælger:
  • Kan udløse store skattekrav

Variationsmuligheder

Drives virksomheden fra egne lokaler/ejendom ses det jævnligt, at køber lejer sig ind hos sælger, og således erhverver virksomheden uden fast ejendom. Dette letter finansieringsbehovet betydeligt. I lejekontrakten kan der eventuelt indsættes en forkøbsret til ejendommen for køberen. Se model 5.

I større virksomheder kan der være behov for, at sælger forbliver i virksomheden i en periode efter overdragelsen. Det kan være enten som løst tilknyttet ”konsulent” eller gennem en egentlig ansættelse.

Sidst bekræftet: 09-09-2015 Oprettet: 09-09-2015 Revideret: 09-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19