Feedback Form

  

Oprettet: 09-09-2015

Model 1 – Ejerskifte i frihandel

Salg i fri handel er den mest almindelige måde at sælge sin virksomhed og er ofte udgangspunktet, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne.

Salg i fri handel er den mest almindelige måde at sælge sin virksomhed og er ofte udgangspunktet, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne. Modeller er også den i praksis hyppigst anvendte model, hvis virksomheden sælges til en medarbejder.

Sælgeren overdrager virksomheden til en køber, som overtager virksomheden på en bestemt dag, hvorefter driften sker på den nye ejers regning og risiko. Hvor virksomheden er personlig drevet fremstår handlen som overdragelse af ejerskabet til alle de aktiver, som til sammen udgør virksomheden. Køber overtager ikke automatisk gælden, men skal selv aftale finansiering. Overdragelse af gæld til køber kræver således kreditors accept.

Drives virksomheden i selskabsform, kan overdragelsen af virksomheden ske ved salg af kapitalandelene i selskabet. Se model 6 for mere information.

Modellerne 2 til 9 bør særligt overvejes, hvis parterne er i familie med hinanden, eller hvis den virksomhed man ønsker at sælge har en størrelse, som gør det vanskeligt at finansiere køb af den samlede virksomhed på én gang.  Hvis et planlagt ejerskifte efter modellerne 2-9 ikke resulterer i en optimeret situation for parterne, eller lader de sig ikke gennemføre konkret, må der ofte sælges i fri handel.

Fordel og ulemper

Fordele for sælger:

  • Intet fremadrettet personligt eller økonomisk forhold til køber
  • Økonomisk afklaring af rammerne for fremtiden
  • Ulemper for sælger:
  • Kan udløse store skattekrav

Variationsmuligheder

Drives virksomheden fra egne lokaler/ejendom ses det jævnligt, at køber lejer sig ind hos sælger, og således erhverver virksomheden uden fast ejendom. Dette letter finansieringsbehovet betydeligt. I lejekontrakten kan der eventuelt indsættes en forkøbsret til ejendommen for køberen. Se model 5.

I større virksomheder kan der være behov for, at sælger forbliver i virksomheden i en periode efter overdragelsen. Det kan være enten som løst tilknyttet ”konsulent” eller gennem en egentlig ansættelse.

Sidst bekræftet: 09-09-2015 Oprettet: 09-09-2015 Revideret: 09-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19