Feedback Form

Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Model 4 – Ejerskifte med delsalg af personligt ejet virksomhedDenne model finder anvendelse, når det er mest gunstigt for sælger at frasælge én eller flere virksomhedsgrene/enheder, der i sig selv kan drives som en virksomhed eller kan lægges sammen med en eksisterende.
Modellen forudsætter, at virksomheden er fordelt på flere driftsgrene/steder, der isoleret set kan fungere som selvstændige virksomheder. Modellen er særligt relevant at overveje:

 • Ved salg af mellemstore og store virksomheder, hvor det kan være svært for én køber at løfte købesummen for hele virksomheden på en gang.
 • Hvis forskellige købere har interesse i dele af virksomheden (en nabo kan fx ønske at overtage en del af virksomhedens tilhørende faste ejendom/jord).
 • Hvis sælger ønsker at trappe ned erhvervsmæssigt, således at ejerskiftet af den samlede virksomhed skal ske over en længere årrække.
 • Hvis salg af virksomheden i dele må antages at indbringe en højere samlet købesum.

Fordele og ulemper


Fordele for sælger:

 • Kan trappe ned erhvervsmæssigt.
 • Mulighed for at imødekomme købere, der har en interesse i særligt en del af virksomheden og derfor er villige til at betale en tilsvarende højere pris.
 • Øger antallet af potentielle købere.
 • Overdragelse kan ske, uden parterne skal samarbejde i interessentskabsform.
 • Har der hidtil været indbyrdes sammenhænge mellem de enkelte driftsgrene, kan sælger og køber fortsætte et samarbejde uden brug af I/S – fx i maskinfællesskaber eller i form af leveringsaftaler.

Ulemper for sælger:

 • Det kan trække ejerskiftet ud.
 • Risiko for at en samlet plan for salg af hele virksomheden ikke kan gennemføres.

Variationsmuligheder

 • De forskellige enheder sælges til samme køber i flere omgange over en årrække.
 • I mange tilfælde opnås herved et ”lettere håndtérbart” og mere uforpligtende instrument til overdragelse af en større virksomhed end den, model 3 udgør.
 • Der sælges til en række forskellige købere, hvilket kan ske i nær tidsmæssig sammenhæng eller over en længere årrække.
 • Kombination af overstående.

 

Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19