Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Ejerskifteprocessen

Et ejerskifte gennemføres ikke fra den ene dag til den anden. Ejerskiftet skal forberedes og planlægges inden, det kan igangsættes.

Der skal forhandles en aftale på plads med køber, og efter ejerskiftet kan der være behov for opfølgning. Det er ofte en lang proces – også ved et ejerskifte inden for familien.

Før ejerskiftet

Du skal overveje, hvad du ønsker for fremtiden for virksomheden og for dig og din familie – først derefter er du klar til den konkrete planlægning af overdragelsen. Du skal også gøre virksomheden klar til salg. Forsøg at se den med købers øjne.

Selve ejerskiftet

Har du en køber, eller skal du først til at finde en? Er du nået så langt i processen, at en konkret køber er interesseret i virksomheden, skal forhandlingerne i gang. Køber har behov for oplysninger om virksomheden, og I skal blive enige om pris og andre vilkår for overdragelsen. Denne proces kan tage lang tid. Måske har køber nogle forventninger/ønsker, der gør, at noget af planlægningen må genovervejes. Forhåbentlig munder det hele ud i en overdragelse af virksomheden.

Efter ejerskiftet

Uanset hvor godt du planlægger ejerskiftet, vil der være noget, som skal følges op på. Måske er du i et vist omfang tilknyttet virksomheden i en tid efter overdragelsen. Dette skal der selvfølgelig være en klar aftale om. Og så skal livet efter ejerskiftet til at tage form. Måske bor du et nyt sted. Måske er du blevet pensioneret. Måske er det et andet arbejdsliv, der skal tage form.

Processen er ikke altid den lige vej …

Der vil altid forekomme ting, du ikke kan forudse. Nogle ønsker viser sig ikke at være mulige, eller der viser sig måske nye muligheder. En ejerskifteproces er ikke nødvendigvis en fremadrettet proces. En gang imellem er det et skridt frem og to tilbage, og så fremad igen.

Sidst bekræftet: 20-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19