Feedback Form

Af samme forfatter
Nikolaj Madsen og faren Jens Madsen er i gang med at generationsskifte på Lille Harresøgård ved Give, hvor de driver et landbrug med 160 årskøer og 260 ha.
N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste afgrødes kvælstofbehov.
40 % af verdens insektarter er i fare for at blive udryddet inden for få årtier, hvis ikke udviklingen vendes. I denne podcast kan du høre, hvordan du som landmand kan være med til at bevare de eksisterende og skabe nye levesteder for bierne.
Henriks ro og erfaring kombineret med Thomas’ positive utålmodig skaber en god balance i virksomheden hos Brdr. Madsen.
Chefkonsulent i SEGES Leif Knudsen fortæller om kvælstofprognosen, som blev offentliggjort denne uge. Hør blandt andet, hvordan han mener den våde marts har påvirket jordens kvælstofindhold.
Vårbyg-panik i rekordvåd marts?🌧
Mulighederne inden for præcisionsjordbrug blev i Horsens debatteret af ca. 120 landmænd, konsulenter, forskere og repræsentanter fra maskin- og softwareudviklerne.
En belgisk forsker med speciale i at anvende satellitbilleder til at beregne vækstkurver gæstede en SEGES-workshop i midten af december 2018. Læs referat af indlægget.
Nikolaj Dalsgaard og Andreas Barsøe er venner og driver to selskaber ved Haderslev. De lejer bygninger og forpagter jorden af Kurt Jessen.
Landmand Torben Nørgård og konsulent Casper Andersen er i marken for at lægge strategi for et OnFarm-forsøg. Se her, hvad de når frem til.
Trods de meget ringe udbytter i 2018 grundet tørken, så er hestebønneavlerne ved godt mod og fortsætter med den proteinrige afgrøde.
Mød en række unge landmænd, der alle er i gang med eller har været igennem et ejer- eller generationsskifte. Hør om deres erfaringer, udfordringer og oplevelser undervejs, og få deres bedste råd til processen.
Morten Ulbæk er 23 år og intet mindre end 20. generation på Ulbækgård, som ligger nord for Vejle Fjord.
Skift til LED-lys gav bedre arbejdslys og vil give Nørgaard en årlig besparelse på over 20.000 kr.
Efter en målrettet kampagne fra Energistyrelsen har 40 pct. af bedriftsejerne handlet på opfordringen og søgt rådgivning om moderne staldbelysning og –ventilation. Der er nemlig både penge og CO2-udledning at spare.