Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-09-2019

  

Oprettet: 28-01-2015

Klagenævnsafgørelse om lugt, bygningers placering, ammoniakfølsom skov og eng

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster en kommunal godkendelse af en svineproduktion med et enkelt supplerende vilkår om god staldhygiejne. Sagen omhandler blandt andet spørgsmål om bygningers placering, lugt, ammoniakfølsom skov og eng.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 18-09-2018 Oprettet: 28-01-2015 Revideret: 28-01-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sten Wegge Laursen

Af samme forfatter

Forslag til retningslinjer ved gennemførelse af vådområdeprojekter med fokus på fastlæggelse af projektgrænsen
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved plan...
12.11.18
Kontinuitetsbrud, opgørelse af dyrehold og periodeafgrænsning
Klagenævnsafgørelse om opgørelse af størrelsen af det lovlige dyrehold i sag om delvist kontinuitetsbrud efter de regler, d...
30.07.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
De viste tegninger er baseret på Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, B...
24.05.18
Vedligeholdelse af privat rørlagt vandløb under offentlig vej påhviler vejmyndigheden
I en principiel afgørelse af 18. maj 2017 har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, at det er vejmyndigheden, der har plig...
27.06.17
Håndtering af ændrede afvandingsforhold
Hvorledes håndteres tilfælde, hvor det senere viser sig, at afvandingsforholdene ikke er blevet som forventet
02.06.17