Miljøgodkendelse 

Oprettet: 17-10-2013

Principielle NMKN-afgørelser fra 2013

Oversigt over kommenteringer af principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser fra 2013 vedrørende husdyrbrugloven.

Adgangen til at se artiklerne kan kræve abonnement til LandbrugsInfo.
Sidst bekræftet: 17-10-2013 Oprettet: 17-10-2013 Revideret: 17-10-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Joan Fuglsig Andresen

Team Miljøjura


Af samme forfatter

Coronakriminalitet straffes hårdt – især når den angår hjælpepakker
Vær opmærksom, når du selv søger, eller når du som rådgiver hjælper med ansøgninger om lån, tilskud mv. fra hjælpepakker. O...
03.04.20
Er funktionelt sammenhængende naturtyper omfattet af kategori 2-natur?
Et svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk giver anledning til usikkerhed om , hvorvidt funktionelt sammenhængende natur er...
16.12.19
Info om høring af ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Kravene opdateres som følge af ændrede danske regler om bl.a. husdyrgødning og halekupering af pattegrise. Frist for bemærk...
19.09.19
Mere om den nye husdyrgødningsbekendtgørelse fra 1. august 2019
Overblik over ændringer, justeringer og præciseringer.
12.08.19
Ny husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft 1. august 2019
Artikel om ændringer kommer på LI snarest.
01.08.19