Du er her: LandbrugsInfo > Jura > Miljøret > Miljøgodkendelse - husdyrbrug

Miljøgodkendelse – husdyrbrug

Her på siden finder du information om de regler, der gælder for kommunens konkrete afgørelser om tilladelse eller godkendelse til husdyrproduktion.

Kommunens afgørelser omfatter alene anlægget (dvs. navnlig stalde og gødningslagre), mens arealerne til udbringning af husdyrgødning ikke er omfattet. Her på siden skriver vi derfor kun om anlægsdelen. 

Kommunen træffer også konkrete afgørelser om udvidelser og ændringer af husdyrbrug efter anmeldelse. Du finder derfor også information om anmeldeordningerne her på siden.

 Artikler

 Lovstof om landbrug

 Relaterede sider

Nye artikler

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Joan Fuglsig Andresen

Team Miljøjura


Afdelingsleder

Jonas Valhøj Kleffel Nielsen

Jura & Skat