Feedback Form

 1615

Oprettet: 04-02-2014

Kommuneplanens konsekvenser for husdyrgodkendelser

Denne artikel omhandler kommuneplanens betydning for husdyrgodkendelser med beskrivelse af to konkrete klagenævnsafgørelser og giver forslag til, hvordan landbrugsrådgivningen kan styrkes for at håndtere denne type sager.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 18-09-2018 Oprettet: 04-02-2014 Revideret: 04-02-2014

Forfatter

Jura og Skat
Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
28.08.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Status og udfordringer i anmeldelsesordningen i Natura 2000-områder
Anmeldelsesordningen gælder i Natura 2000-områder, hvor lodsejere har pligt til at anmelde en række driftsændringer, inden ...
04.05.17