Af samme forfatter
Manglende virkemidler for kvægejendomme kan give problemer ved revurdering.
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.
Hvad indsatsplaner efter vandforsyningsloven og hvad er deres konsekvenser?
Sagen om Egedals Kommunes udpegning af boringsnære beskyttelsesområder verserer pt. ved domstolene.
Der er mange regler at sætte sig ind i på landbrugs- og fødevareområdet. Her kan du få hjælp til at finde vej igennem lov- og regeljunglen og få gode råd til, hvordan du tackler de udfordringer, som dukker op i forbindelse med din forretningsudvikling.
Hvis myndighederne mener, at der ikke har været foretaget omlægning af eng-arealer, skal de bevise det.
Når et dræn først er lagt, er det som udgangspunkt beskyttet af vandløbsloven, og du kan ikke blot fjerne eller afskære det uden vandløbsmyndighedens tilladelse.
I projekt ”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget” fik landmand Marije Jacobsen brug for at vide mere om de minimis støtte, da hun søgte LAG-midler. På den baggrund er følgende råd-givningsnotat udarbejdet til hende.
Landbrugs- og fødevareområdet er gennemreguleret. Når du planlægger dit optimeringsprojekt, bør du derfor sikre dig, at dit projekt lever op til gældende lov.
Guide til udarbejdelse af klage over myndighedernes afgørelser vedrørende diger.
Myndighederne kunne ikke kræve retablering af et dige, da de ikke havde reageret i 4 år siden første henvendelse til lodsejeren om forholdet.
Selvom man har modtaget et varsel, skriftligt påbud eller lignende, kan man af og til opleve, at ens sag bliver glemt af ”systemet”. Betyder det, at forholdet er blevet accepteret og dermed er blevet lovligt?
Flytning af jord kan kræve anmeldelse til kommunen og i nogle tilfælde tilladelse fra kommunen.
NMK-31-0141911.09.15
NMK-31-0132711.09.15
NMK-31-0049711.09.15
NoMo nr. 16504.09.15
NoMo nr. 13804.09.15
NMK-31-0134804.09.15
NMK-31-0100204.09.15
Om en rørledning er et vandløb eller en spildevandsledning har betydning for, hvem der skal betale for vedligeholdelsen af den.
NMK-43-0051327.07.15
Tilgroede og / eller næsten udtørrede søer omfattes også af naturbeskyttelseslovens § 3.