Feedback Form

  

Oprettet: 09-02-2017

Naturpakkejordfordeling - ny mulighed i nærområde til igangværende eller kommende jordfordeling til vådområde- eller lavbundsprojekt

Naturpakkejordfordeling - ny mulighed i nærområde til igangværende eller kommende jordfordeling til vådområde- eller lavbundsprojekt.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 03-02-2018 Oprettet: 09-02-2017 Revideret: 09-02-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
28.08.18
KO-bekendtgørelsen er ændret i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet
KO-bekendtgørelsen er ændret med virkning fra den 3. maj 2018 i forhold til krav 1.23-1.29 (Beskyttelse af naturtyper - Nat...
02.05.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Promilleafgiftsfonden