Feedback Form

  

Oprettet: 31-08-2018

Gratis tillæg til jagtlejekontrakt vedr. regulering af vildsvin

Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. Tillægget er til fri afbenyttelse.

Du finder tillægget her.

 

Tillægget er udarbejdet, så flest muligt vil kunne benytte tillægget uden videre, men der kan være behov for tilpasning af tillægget ud fra aftaleparternes eventuelle ønsker samt formuleringen af den gældende jagtlejekontrakt.

 

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte konsulent Esben Aggerbeck Stampe (esas@seges.dk).

Sidst bekræftet: 22-08-2019 Oprettet: 31-08-2018 Revideret: 31-08-2018

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
19.03.19
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
19.03.19
Høring af forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen
Erhvervsministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder, som skal understøtte vækst og jobp...
01.02.19
Vejledning om klimatilpasning i planlægningen
Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion er offentliggjort.
08.01.19
Høringsfrister for planforslag
Med ændringen af planloven i år 2017 er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på ...
19.12.18