Feedback Form

  

Oprettet: 08-01-2019

Vejledning om klimatilpasning i planlægningen

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion er offentliggjort.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 08-01-2019 Oprettet: 08-01-2019 Revideret: 08-01-2019

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

Høringsfrister for planforslag
Med ændringen af planloven i år 2017 er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på ...
19.12.18
Til- og ombygning af helårshus i landzone
For at gøre det mere attraktivt at bo og leve i landdistrikterne er grænserne for, hvornår der kræves landzonetilladelse ti...
14.12.18
Dyrkning af flerårige energiafgrøder i uønsket skovrejsningsområde
Ved dyrkning af flerårige energiafgrøder i uønskede skovrejsningsområder gælder der særlige regler for omdriftstiden, som m...
14.12.18
Anmeldelse af erhvervsmæssig nødvendigt landbrugsbyggeri
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, er blevet omfattet af en anmeldelsespligt i planlo...
14.12.18
Opførelse af bygninger:
Inddragelse af tilforpagtede og samejede arealer.
14.12.18