Oprettet: 13-11-2019

800 landmænd kan undgå tilbagebetalingskrav for vandindvinding

800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Miljøstyrelsen om såkaldt de minimis støtte i forbindelse med deres vandindvinding i perioden 2009-11.

Tilbagebetalingen kan helt undgås ved at besvare henvendelsen.

Brevet fra Miljøstyrelsen omhandler tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Det er dog meget vigtigt at understrege, at der er tale om en fejl fra statens side, og at man som landmand intet forkert har gjort.

Hvis man som landmand har haft en indvindingstilladelse på over 25.000 m3/år i perioden 2009-2011, har man den 4. april modtaget et brev på e-boks fra Miljøstyrelsen om de minimis støtte ift. vandindvinding. Den 3. juni er der sendt en rykker ud til de landmænd, som ikke har svaret på den første henvendelse. 

I løbet af denne uge forventes det, at Miljøstyrelsen vil sende et sidste brev ud til de landmænd, som ikke har svaret på rykkeren. Såfremt man ikke svarer på denne henvendelse (der er formuleret som en høring), vil man automatisk modtage et krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. (det konkrete beløb fremgår af brevet). Der er altså gode muligheder for at undgå tilbagebetaling ved at svare på henvendelsen.

Læs mere i Landbrug & Fødevarers nyhedsbrev om, hvordan man skal forholde sig til brevet m.m.

 

Sidst bekræftet: 13-11-2019 Oprettet: 13-11-2019 Revideret: 13-11-2019

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Team Miljøjura


Af samme forfatter

Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
18.02.20
Nye vurderinger af boringsnære beskyttelsesområder, BNBO - hvordan skal de forstås?
Der er et stigende fokus på nedsivning af pesticider til grundvandet. Det har blandt andet udmøntet sig i et forslag til ny...
16.12.19
Gratis tillæg til jagtlejekontrakt vedr. regulering af vildsvin
Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. T...
31.08.18