Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-06-2018

  

Oprettet: 15-06-2017

Modernisering af planloven

I dag, den 15. juni 2017, træder den nye planlov i kraft. Den nye planlov indebærer nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne og mere tidssvarende rammer for landbruget.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 15-06-2017 Oprettet: 15-06-2017 Revideret: 15-06-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Trine Eide

Af samme forfatter

Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Gratis tillæg til jagtlejekontrakt vedr. regulering af vildsvin
Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. T...
31.08.18
Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
28.08.18
Ny landzonevejledning
Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”.
16.07.18
Promilleafgiftsfonden