Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-06-2018

  

Oprettet: 15-06-2017

Modernisering af planloven

I dag, den 15. juni 2017, træder den nye planlov i kraft. Den nye planlov indebærer nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne og mere tidssvarende rammer for landbruget.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 15-06-2017 Oprettet: 15-06-2017 Revideret: 15-06-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Konsulent

Esben Aggerbeck Stampe

Jura & Skat, Erhvervsjura


Landskonsulent

Knud Erik Jensen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Trine Eide

Af samme forfatter

Ny landzonevejledning
Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”.
16.07.18
KO-bekendtgørelsen er ændret i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet
KO-bekendtgørelsen er ændret med virkning fra den 3. maj 2018 i forhold til krav 1.23-1.29 (Beskyttelse af naturtyper - Nat...
02.05.18
500 hektar jord kan bytte hænder – gratis!
Nu er der godt nyt til dig, der bor tæt på et vådområde- eller lavbundsprojekt. Sammen med mindst tre andre lodsejere i dit...
10.04.18
Landbrug indgår i nationale interesser i kommuneplanlægningen
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og stør...
19.03.18
Kategori 1-natur og miljøgodkendelse af husdyrbrug
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne fø...
18.12.17
Promilleafgiftsfonden