Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-10-2019

  

Oprettet: 28-09-2018

Modernisering af kvægstalde 2018: Søg kun til det projekt, du har tænkt dig at gennemføre

Det er vigtigt, at du kun søger til det antal pladser, som du rent faktisk har tænkt dig at gennemføre. Du risikerer nemlig at få afslag, når du senere vil søge om projektændring, eller helt at miste dit tilsagn.

Landbrugsstyrelsen kan kun godkende projektændringer, der ikke ændrer betydeligt på dit tilsagn.

Det betyder, at anmodninger om reduktion af antallet af kopladser med over 10 procent som udgangspunkt vil blive afvist.

 

Derfor vil kun mindre ændringer i antallet af pladser kunne godkendes. Der er ikke fastsat nogen bagatelgrænse for at søge projektændringer.

 

Frem til ansøgningsfristens udløb den 13. december 2018 kan du frit ændre i ansøgningen, hvis du allerede har indsendt ansøgning.

 

Herefter kræver ændringer en godkendelse fra styrelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du i denne ordning kun kan søge om ændring af dit projekt én gang.

 

Husk også, at tilskuddet kan nedsættes eller bortfalde, hvis du ikke gennemfører projektet i overensstemmelse med tilsagnet.

 

Derfor opfordrer styrelsen til, at du søger til det rette/påtænkte projekt fra starten.

Læs nærmere om baggrunden for denne restriktive praksis vedr. ændringer i styrelsens nyhed, som også er lagt ud på styrelsens hjemmeside som FAQ.

Sidst bekræftet: 28-09-2018 Oprettet: 28-09-2018 Revideret: 28-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Juridisk Specialkonsulent

Henrik Gjerluf Thomsen

Skade & Ansvar


Af samme forfatter

Ansøgningsrunden for tilskud til Miljøteknologi 2019 - Kvæg og Gartneri åbner 1. oktober 2019
Ansøgningsrunden løber fra den 1. oktober til den 3. december 2019. Se her kort info om ordningen og links til nødvendig vi...
09.09.19
Hvornår forældes en straffesag om overgødskning? (opdateret juli 2019)
Det er altid en god ide at overveje, om en sag er forældet, når der sker politianmeldelse for overgødskning. I en dom om ov...
05.08.19
Hvis du fjerner et tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs i Tilsagns-skemaet, så risikerer du, at tilsagnet bortfalder
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte...
11.07.19
Kan man søge grundbetaling på baggrund af en brugs- eller græsningsret? OPDATERET OKTOBER 2018
Artiklen er blevet opdateret i forhold til eksemplerne (afsnit 2.5) efter henvendelse til Landbrugsstyrelsen.
08.10.18
Projekttilskud: Husk frister i tilsagnet – ellers kan du miste tilskuddet
Der er en række forskellige frister, der skal overholdes, når man søger om projekttilskud – ansøgningsfrister, frister for ...
06.09.18