Oprettet: 18-01-2010
Revideret: 19-07-2019

Antal aktive dyr pr. kvægrace

44 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger

Der er registreret levende dyr af 44 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/7-2019.

I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, som er registreret aktive i besætninger pr. hhv. 1/7/19, 1/1/19, 1/1/18, 1/1/17 og 3/2/16 opgjort på ekstern race.

Race    Levende dyr registreret pr.:
1/7-19  1/1-19  1/1-18  1/1-17  3/2-16 
Rød Dansk Malkerace 68.708 70.318  74.344  78.775  84.486 
Dansk Holstein 848.488 868.121  892.745  888.146  904.045 
Dansk Jersey  143.534 142.300  139.446  140.203  142.179 
Dansk Rødbroget Kvæg *   1.689 1.736  2.247  12.651  13.184 
Finsk Ayrshire  50 91  184  293  377 
Norsk Rødt Fe  5
Fleckvieh  18 20  22  14 
Islandsk Kvæg  9 17  16  16 
Agersø Kvæg  135 159  184  226  187 
Jysk Kvæg  1.055 995  1001  958  895 
Brown Swiss  1
Litauisk Rød   1
Finncattle  5
Simmental  17.268 16.945  18.095  18.974  19.490 
Pinzgauer  117 118  126  140  129 
Org. Schweizisk Brunkvæg  42 37  34  37  42 
Grauvieh  842 825  876  884  863 
Highland Cattle  10.205 9.665  9.962  10.112  9.920 
Dexter  5.308 4.848  4.725  4.497  4.289 
Salers  383 408  428  412  361 
Aberdeen Angus   16.118 14.698  14.530  14.635  14.525 
Galloway  13.767 12.712  11.877  10.867  10.034 
Ungarsk Steppekvæg  0 13  14  16  17 
Hinterwälder  98 87  89  85  75 
Hereford  28.940 26.970  27.836  28.513  29.041 
Texas Longhorn   47 36  37  32  24 
Welsh Black   423 327  276  240  219 
White Park Cattle   4
Piemontese  439 417  406  376  415 
Blonde d’Aquitaine  2.228 2.215  2.502  2.826  2.943 
Dansk Korthorn  867 758  712  701  634 
Dansk Charolais   8.581 8.511  9.440  9.998  10.584 
Watussi   3
Limousine  36.494 36.016  38.482  40.419  41.530 
Wagyu   333 288  218  168  148 
Dansk Blåkvæg  569 538  539  557  534 
Sayaguesa  1
Murray Grey  171 150  100  64  40 
Bison Okser  689 729   839 893  862 
Bøfler   52 51   46 24  29 
Zebu  40 35   41 33  31 
Yakokser  7  18 14  17 
Gamle kvægracer   1
Brahman  13 11   10
Aubrac  2
Krydsninger og ukendt race  301.782 305.829  301.338  282.449  269.976 
Total  1.509.532 1.527.018  1.553.805  1.549.270  1.562.170 
* DRH er pr. 14/9-17 konverteret til hhv. HOL og DRK - alt efter andel af Holstein gener
Sidst bekræftet: 19-07-2019 Oprettet: 18-01-2010 Revideret: 19-07-2019

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Martha Bo Almskou

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
Flerfødsler i perioden 1/1-2009 - 31/12-2018
Årligt bliver der registreret ca. 19.900 flerfødsler i Danmark, heraf er ca. 99 % tvillingfødsler. Ca. 10 gange om året for...
25.07.19
Racesammensætning for kalve af malkerace født 1985-2018
Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2018.
23.07.19