Feedback Form

  

Oprettet: 25-01-2018

Flerfødsler i perioden 1/1-2008 - 31/12-2017

Årligt bliver der registreret ca. 19.900 flerfødsler i Danmark, heraf er ca. 99 % tvillingfødsler. Ca. 10 gange om året forekommer en trillingfødsel med 3 levende kviekalve, og ca. hvert 5. år forekommer en firlingefødsel med 4 levende kviekalve.

Generel opgørelse

Vi har gennemført en simpel opgørelse af forekomsten af tvilling-, trilling- og firlingefødsler på grundlag af de registreringer, som findes i kvægdatabasen. Tabel 1 giver en generel oversigt over forekomsten af flerfødsler. I gennemsnit af alle racer er der registreret:

  • 0,99 % tvillingfødsler ved 1. kælvning og 3,76 % ved senere kælvninger
  • Trillingfødsler er forekommet 151 gange pr. million (0,0151 %) ved 1. kælvning og 312 gange pr. million (0,0312 %) ved senere kælvninger
  • Firlingefødsler er forekommet 14 gange pr. million (0,0014 %) ved 1. kælvning og 22 gange pr. million (0,0022 %) ved senere kælvninger
  • Kælvninger med flere end 4 kalve er kun forekommet sporadisk

Desuden viser tabel 1 at forekomsten af flerfødsler i 1. laktation er lidt mindre hos Dansk Holstein end hos de øvrige kvægracer. Ved senere kælvninger har RDM højere hyppighed end de øvrige racer.

Tabel 1. Forekomst af registrerede flerfødsler i perioden 1/1-2008 - 31/12-2017

  RDM SDM JER Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
1. kælvning
Antal kælvninger 138.867 1.506.505 249.437 124.534 376.263 2.395.606
% enkeltfødte 98,96 99,12 98,99 98,35 98,71 98,99
% tvillingfødsler 1,02 0,87 1,00 1,64 1,27 0,99
% trillingfødsler 0,0101 0,0149 0,0168 0,0145 0,0170 0,0151
% firlingfødsler 0,0014 0,0018 0,0020 0,0032 0,0035 0,0021
Senere kælvning
Antal kælvninger 230.688 2.507.871 479.663 451.736 914.860 4.584.818
% enkeltfødte 94,90 96,18 96,90 96,66 96,02 96,20
% tvillingfødsler 5,04 3,79 3,06 3,32 3,95 3,76
% trillingfødsler 0,0551 0,0310 0,0336 0,0217 0,0292 0,0312
% firlingfødsler 0,0022 0,0039 0,0075 0,0020 0,0034 0,0039

Tvillinge-, trilling- og firlingefødsler
Det mest almindelige spørgsmål om flerfødsler går på hyppigheden af trillingfødsler, hvor alle 3 kalve er levendefødte kviekalve. Tabel 2 og 3 giver svaret på dette spørgsmål samt på nogle af de andre almindelige spørgsmål om flerfødsler.

Ved første kælvning vil der generelt forekomme mellem 5 og 6 trillingfødsler med 3 levende kviekalve pr. million kælvninger. Årligt er der i gns. registreret 239.560 1. kælvninger i Danmark, det vil sige, at vi må forvente at denne begivenhed sker 1-2 gange om året.

Ved senere kælvninger forekommer denne begivenhed ca. 4 gange så tit, nemlig ca. 19 gange ud af en million kælvninger. Vi har årligt registreret i gns. 458.482 kælvninger hos ældre køer. Vi vil derfor forvente 9-10 kælvninger om året med 3 levendefødte kviekalve

Tabel 2. Frekvens af tvilling-, trilling- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte i perioden 1/1-2008 - 31/12-2017.

  RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
Antal tilfælde pr. 1000 ved 1. kælvning
2 levendefødte kviekalve 1,72 4,16 2,79 2,01
2 levendefødte tyrekalve 1,78 3,95 2,92 2,07
2 levendefødte kalve 5,44 13,68 9,05 6,44
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved 1. kælvning
3 levendefødte kviekalve 2,11 24,09 13,29 5,01
3 levendefødte tyrekalve 17,42 16,06 21,26 17,95
3 levendefødte kalve 29,03 88,33 100,99 43,41
4 levendefødte kviekalve 0,53 0,00 0,00 0,42
4 levendefødte tyrekalve 1,58 0,00 5,32 2,09
4 levendefødte kalve 2,11 0,00 7,97 2,92
Antal tilfælde pr. 1000 ved senere kælvning
2 levendefødte kviekalve 7,43 7,71 8,20 7,61
2 levendefødte tyrekalve 7,90 7,82 8,61 8,04
2 levendefødte kalve 27,65 28,07 30,44 28,25
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved senere kælvning
3 levendefødte kviekalve 13,36 39,85 27,33 18,76
3 levendefødte tyrekalve 34,49 30,99 18,58 30,97
3 levendefødte kalve 112,17 135,03 121,33 116,25
4 levendefødte kviekalve 0,31 2,21 0,00 0,44
4 levendefødte tyrekalve 5,59 2,21 1,09 4,36
4 levendefødte kalve 9,32 8,85 4,37 8,29

Tabel 3.   Forekomsten af tvilling-, trilling- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte - tilfælde i alt i perioden 1/1-2008 - 31/12-2017

  RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
Antal tilfælde ved 1. kælvning
Antal kælvninger 1.894.809 124.534 376.263 2.395.606
2 levendefødte kviekalve 3.255 518 1.049 4.822
2 levendefødte tyrekalve 3.369 492 1.099 4.960
2 levendefødte kalve 10.316 1.704 3.405 15.425
3 levendefødte kviekalve 4 3 5 12
3 levendefødte tyrekalve 33 2 8 43
3 levendefødte kalve 55 11 38 104
4 levendefødte kviekalve 1 0 0 1
4 levendefødte tyrekalve 3 0 2 5
4 levendefødte kalve 4 0 3 7
Antal tilfælde ved senere kælvning 
Antal kælvninger 3.218.222 451.736 914.860 4.584.818
2 levendefødte kviekalve 23.923 3.483 7.498 34.904
2 levendefødte tyrekalve 25.430 3.533 7.881 36.844
2 levendefødte kalve 88.977 12.682 27.851 129.510
3 levendefødte kviekalve 43 18 25 86
3 levendefødte tyrekalve 111 14 17 142
3 levendefødte kalve 361 61 111 533
4 levendefødte kviekalve 1 1 0 2
4 levendefødte tyrekalve 18 1 1 20
4 levendefødte kalve 30 4 4 38

I perioden 2008-2017 har vi kun registreret 2 tilfælde, hvor der er født 4 levende kviekalve. Det vil sige at den begivenhed i gennemsnit forekommer ca. hvert 5. år i Danmark.

Kalvenes livskraft

I tabel 4 er livskraften ved både almindelige kælvninger og ved flerfødsler vist. Livskraften er udtrykt ved hjælp af % levendefødte kalve. Levendefødte kalve er de kalve, der overlever det første døgn. Hvor den gennemsnitlige livskraft hos enkeltfødte kalve er 92,3 % ved 1. kælvning, er den kun 72 % hos tvillinger, 37,1 % hos trillinger og 20,59 % hos firlinger. Hos senere kælvning er 96,59 % af de enkeltfødte levende. Det falder til 82,23 % for tvillingfødsler, 52,56 % ved trillingfødsler og 29,75 % ved firlingefødsler.

Tabel 4.   Livskraft hos kalve født ved flerfødsler i perioden 1/1-2008 - 31/12-2017. Kun resultater baseret på mindst 10 kælvninger er angivet

  RDM Holstein Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
% levendefødte ved 1. kælvning
Enkeltfødte 94,54 91,69 93,87 93,75 92,17 92,26
Tvillingfødsler 75,65 65,56 80,19 87,73 77,50 72,00
Trillingfødsler 28,57 18,75 76,98 72,22 67,19 37,11
Firlingfødsler   10,19     30,77 20,59
% levendefødte ved senere kælvning
Enkeltfødte 96,88 96,23 97,42 97,68 96,53 96,59
Tvillingfødsler 83,27 79,84 86,58 89,04 83,58 82,23
Trillingfødsler 48,29 44,36 77,64 72,11 56,18 52,56
Firlingfødsler   12,50 74,31   25,00 29,75

Udvikling i hyppigheden af flerfødsler

Figurer 1 og 2 viser udviklingen i forekomsten af tvillingfødsler vist for perioden 1/1-1991 til 31/12-2017. Trilling- og firlingefødsler forekommer så sjældent, at det er vanskelig at spore en udvikling. Derfor er trilling og firlingefødsler ikke med i figuren.

I Danmark skete der i 1998 en markant stramning af registreringsreglerne for kvæg, som kan tænkes at have påvirket forekomsten af flerfødsler i denne undersøgelse. Ved 1. kælvninger har hyppigheden af tvillingfødsler været høj i årene 1998 - 2009, hvor der i gns. var over 1 % tvillingfødsler, mens der de seneste 8 år har været lidt under 1 % tvillingfødsler i gns for alle racer. Ved 2. og senere kælvninger har der siden 1991 været ca. 4 % tvillingfødsler i gns. hen over alle årene.

Figur 1. Forekomsten af tvilling-fødsler ved 1. kælvning i perioden 1/1-1991 - 31/12-2017.

Figur 2. Forekomsten af tvilling-fødsler ved 2. og senere kælvning i perioden 1/1-1991 - 31/12-2017.

Sidst bekræftet: 25-01-2018 Oprettet: 25-01-2018 Revideret: 25-01-2018

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Martha Bo Almskou

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Af samme forfatter

Antal aktive dyr pr. kvægrace
44 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger
03.01.19
Hitliste med X-indekser - november 2018
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg - november 2018
30.10.18