Feedback Form

Af samme forfatter
Undervisningsmateriale om NTM til Landbrugsskoler udarbejdet af Mette Sandholm, Nanna Hammershøj og Anders Fogh
Undervisningsmateriale om NTM til Landbrugsskoler m.fl. - i PDF-version
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
Eksteriørtal for får og væddere bedømt i 2018
Opgørelse på observerede niveauer for fødsels- og slagteresultater for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - december 2017.
Se hvornår indeksberegningen ligger i løbet af året.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 5. december 2017
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet
INTERBULL har i december 2017 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Hitlisterne viser hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden for hver race. Listerne kan bruges til at forbedre besætningens resultater.
Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater.
Udskriften kan bruges til at sammenligne ydelse, frugtbarhed, sundhed for forskellige racer eller krydsningskombinationer i driftsenheden.
Hør mælkeproducenter fortælle om deres erfaringer med krydsning i besætningen og skyd løs på eksperterne med dine spørgsmål, når SEGES og Viking inviterer på besætningsbesøg.
Det er en myte, at det kun er besætninger med lavt managementniveau, der kan drage fordel af at krydse.
Test af forældreskab moderniseres Fremover bruges SNP information til at bestemme forældreskabet. Det giver en sikker og effektiv forældreskabskontrol. Samtidig ændres procedure
Nemt, tidsbesparende og sikkert. Sådan vurderer landmænd brugen af DNA-øremærker, når de skal udtage vævsprøver til genomisk test.
På denne side findes information om udtagning af vævsprøver til genomisk test. Det kan ske enten ved brug af TSU tang eller DNA øremærker.
Gevinsten ved at bruge genomisk test til at hæve det avlsmæssige niveau afhænger i høj grad af besætningens forudsætninger. Læs her, om det vil gavne din besætning.
Nu er det muligt at sætte en mere korrekt pris på krydsningskalve mellem kødkvægs­tyre og malke-køer i DMS. Der tages bl.a. hensyn til det avlsmæssige niveau hos både malkeko og kødkvægstyr.
Med et forbedret afregningsmodul i DMS er det muligt at afregne krydsningskalve mellem kødkvægstyre og malkekøer. Herved belønnes brug af de bedste kødkvægstyre.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 8. august 2017
INTERBULL har i august 2017 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Erfaring – Besætninger
Sammendrag af spørgeskema undersøgelse
Antal dyr født 2008-2016 der har en MONxRDM krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 der har en JERxRDM krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 der har en HOLxRDM krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. JER, MON eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 der har en RDMxJER krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. Jersey eller HOL far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 der har en HOLxJER krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. Jersey eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 der har en RDMxHOL krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL, JER eller MON far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 der har en MONxHOL krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL, Jersey eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 der har en JERxHOL krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med hhv. HOL eller RDM far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 der har en FLExHOL krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem med HOL far. Der vises kun kombinationer med et større antal dyr af den pågældende racekombination.
Antal dyr født 2008-2016 med renracet HOLxHOL mor og far af malkeracerne Flechvieh, Jersey, RDM, eller Montbeliarde.
Antal dyr født 2008-2016 med renracet JERxJER mor og far af malkeracerne RDM eller Holstein
Antal dyr født 2008-2016 med renracet RDMxRDM mor og far af malkeracerne Holstein, Jersey eller Montbeliarde.
For at give et indtryk af udvikling i systematisk krydsning i Danmark vises i grafer antal dyr af forskellige krydsningskombinationer.
En undersøgelse viser, at de køer i besætningen, som har højt NTM, giver mange flere penge på bundlinjen, sammenlignet med køerne med lavt NTM.
SEGES lancerer, i samarbejde med VikingDanmark, VikingGenetics og GenoSkan A/S, en ny webbutik til bestilling af genomiske test, arvelige sygdomme og andre genetiske analyser. Her kan du bestille test, TSU-rør, få overblik over bestillinger m.m.
Tyrekalve, hvis fædre er Montbeliarde eller Fleckvieh, opnår højere afregning end rene Holstein tyrekalve. Det skyldes højere tilvækst samt bedre klassificering og en højere slagteprocent.
Nye resultater for RDM- og Jersey-krydsninger viser bedre sundhed end de renracede, når man ser på re-produktions-, fordøjelses- og lemmelidelser.
Nye resultater for RDM- og Jersey-krydsninger viser bedre sundhed end de renracede, når man ser på reproduktions-, fordøjelses- og lemmelidelser.
Periode maj 2016 - maj 2017
Flere Jersey- og Holsteinkøer dør indenfor 50 dage efter kælvning, hvis de får en kødkvægskrydsningskalv fremfor en renracet kalv. Det skyldes især, at det er de dårligste køer, der insemineres med kødkvægssæd.
Flere Jersey- og Holstein-køer dør indenfor 50 dage efter kælvning, hvis de får en kødkvægs-krydsningskalv, fremfor en renracet kalv. Det skyldes især, at det er de dårligste køer, der insemineres med kødkvægssæd.
Ved genomisk selektion udnytter man viden om sammenhængen mellem et meget stort antal SNP-markører fordelt over kvægets DNA og avlsværdital for afprøvede tyre til at beregne unge dyrs avlsmæssige niveau for alle egenskaber i avlsmålet.
Referencegruppen spiller en central rolle for anvendelsen af genomisk selektion, idet værdien af SNP’erne bestemmes af dyrene i referencegruppen.
Hvorvidt genomisk test betaler sig i den enkelte besætning afhænger bl.a. af udskiftningsprocenten.
Prisfald på genomisk test gør det rentabelt at teste alle hundyr i mange besætninger. Resultatet vil være en forbedring af næste generations produktionsdyr, forudsat at man bruger resultaterne aktivt.
Jo mere konsekvent man bruger sin viden fra de genomiske test og kombinerer med kønssorteret sæd og kødkvægssæd – jo større er den avlsmæssige gevinst.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 4. april 2017
INTERBULL har i april 2017 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Forskel: Ved at se på de største besætninger, der systematisk anvender krydsning, har vi undersøgt, hvordan krydsningsdyrene klarer sig i første laktation under forskellige managementforhold.
Evnen til at få en levendefødt kalv og give et let kælvningsforløb varierer meget mellem de forskellige malkeracer. Forskellen mellem racer er kendte, men hvordan det forholder sig for malkeracekrydsninger, vil vi belyse i denne artikel.
Tyrekalve, hvis fædre er Montbeliarde eller Fleckvieh, opnår højere afregning end rene Holsteintyrekalve. Det giver øget gevinst til både mælke- og slagtekalveproducent.
Indslag i TV midt/vest 12 marts 2017
Tyrekalve, hvis fædre er Montbeliarde eller Fleckvieh, opnår højere afregning end rene Holstein tyrekalve. Det skyldes højere tilvækst samt bedre klassificering og en højere slagteprocent.
Ved at bruge X-indekset kan de avlsmæssigt bedste kødkvægstyre til krydsning udvælges – det giver færre problemer og større indtjening.
31. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Ny dansk undersøgelse bekræfter, at krydsningskøer klarer sig rigtig godt sammenlignet med de renracede.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - december 2016.
Artikel bragt på Viking Web, den 22.02.2016
INTERBULL har i december 2016 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og b-værdier til konverteringsformlen: NAV indeks = a + b x udenlandsk indeks i kg.
Skrivbar pdf-fil
Artikel fra Danske Mælkeproducenter 05/16
Artikel fra Danske Mælkeproducenter 05/16
Artikel fra Danske Mælkeproducenter nr. 05/16
Bedømmelse af kødkvæg – priser og regler
Artikel fra VikingNyt, september 2016
Af Torben Nørremark, VikingDanmark, Anders Fogh, SEGES og Lydia Henriette Sørensen, AU
Vejledning til automatisk udskrift af stamtavler på genomisk testede hundyr
De avlsbeslutninger, du tager i dag, kommer til at påvirke din besætning i lang tid fremover. Derfor er det vigtigt at tage velovervejede beslutninger omkring tyrevalget i din besætning.
Opgørelse på observerede niveauer for drægtighedsprocenter og drægtighedslængder for kødkvægsracer, som optræder på listen med X-indeks.
Ca. halvdelen af de danske kvægbesætninger bruger nu systematisk kønssorteret sæd til kvierne. Især Jersey er storforbrugere.
Forbruget af kønssorteret sæd (KSS) til kvierne har været stigende de seneste par år. Det skyldes dels, at de besætninger, som bruger KSS, har øget brugen, men også at flere besætninger begynder at bruge KSS som en systematisk strategi i besætningen.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2016.
Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2015.
Årligt bliver der registreret ca. 19.900 flerfødsler i Danmark, heraf er ca. 99 % tvillingfødsler. Knapt 8 gange om året forekommer en trillingfødsel med 3 levende kviekalve, og ca. hvert 3. år forekommer en firlingefødsel med 4 levende kviekalve.
Færre kvier og brugen af kønssorteret sæd muliggør en større mælkeproduktion indenfor samme miljøgodkendelse. Nye beregninger med fem forskellige scenarier indenfor Dansk Jersey viser, at det betaler sig.
Færre kvier og brugen af kønssorteret sæd muliggør en større mælkeproduktion indenfor samme miljøgodkendelse. Nye beregninger med fem forskellige scenarier indenfor økologisk Dansk Holstein viser, at det betaler sig.
Færre kvier og brugen af kønssorteret sæd muliggør en større mælkeproduktion indenfor samme miljøgodkendelse. Nye beregninger med fem forskellige scenarier indenfor Dansk Holstein viser, at det betaler sig.
Der er de seneste år sket ændringer indenfor mælkeproduktionen, som giver mulighed for at producere mere mælk indenfor samme miljøgodkendelse.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 5. april 2016
Artikel til Vikingnyt nr. 1 februar 2016 v. Anders Fogh og Thomas Lind
Artikel til Dansk Holstein nr. 1 februar 2016 - side v. Anders Fogh, Susanne Bach Frandsen og Morten Kargo
Artikel til Dansk Holstein nr. 1 februar 2016 - side v. Anders Fogh, Mette Sandholm og Keld Christensen
Artikel til Dansk Holstein nr. 1 februar 2016 - side 20 - v. Rasmus Stephansen og Anders Fogh
- Gør det nemmere for rådgiveren og bedre for dig
Antallet af kvier pr. årsko er steget. Flere kvier kan være en god ide i forbindelse med udvidelse, men generelt er det for dyrt. Nye styringsredskaber gør det nemt at ramme det rigtige antal kvier - uden at løbe en risiko.
Antallet af kvier pr. årsko er steget. Dette kan være en god ide i forbindelse med udvidelse, men generelt er det for dyrt. Nye styringsredskaber gør det nemt at ramme det rigtige antal kvier, uden at løbe en risiko.
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 december 2015 - side 60 v. Pernille Hougaard Jensen, Torben Nørremark og Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 december 2015 - side 59 v. Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 december 2015 - side 58 v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 december 2015 - side 56 v. Emma Carlén, Anders Fogh og Terhi Vahl
Målet med individafprøvning af kødracetyre er at fastlægge tyrenes avlsværdi for tilvækst, muskelfylde og fodereffektivitet. Individprøven skaber således grundlag for at udvælge de bedste tyre til brug i avlen.
30. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Artikel til Avls Nyt nr. 1 februar 2015 - side 12 v. Anders Fogh
Artikel til Avls Nyt nr. 2 juni 2015 - side 7 v. Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 2015 - side 39 v. Anders Fogh
Nordisk Avlsværdi Vurdering har oprettet en ny hjemmeside med masser af information om avl. Fra siden er der også direkte adgang til søgning blandt tyre med nordiske avlsværdital.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - maj 2015.
Overhead i forbindelse med indlæg v. Jan-Åke Eriksson på NAV workshop 13 January 2015, Park Inn Copenhagen - 75 deltagere
Overhead i forbindelse med indlæg v. Jan Lassen på NAV workshop 13 January 2015, Park Inn Copenhagen - 75 deltagere
Overhead i forbindelse med indlæg v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh på NAV workshop 13 January 2015, Park Inn Copenhagen - 75 deltagere
Overhead i forbindelse med indlæg v. Anders Fogh, Nils-Erik Larsson og Minna Toivonen på NAV workshop 13 January 2015, Park Inn Copenhagen - 75 deltagere
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 2014 side 52 v. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen, Jehan Ettema og Søren Østergaard
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 2014 side 45 v. Kell Johansson, Emma Carlén, Anders Fogh og Elina Paakala
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 2014 side 42 v. Elina Paakala og Anders Fogh
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 2014 side 38 v. Jan Lassen, Peter Løvendahl og Anders Fogh
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 2014 side 36 v. Anders Fogh
Artikel til Magasinet Kvæg nr. 9 - september 2014 v. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen, Jehan Ettama og Søren Østergaard
Holland og USA er begyndt at offentliggøre avlsværdital for fodereffektivitet. Indekserne er baseret på registreringer af ydelse og eksteriør. Vores vurdering er, at de nye indekser ikke kan bruges til at forbedre foderudnyttelsen.
Hollandske og amerikanske avlsindekser for fodereffektivitet er baseret på registreringer af ydelse og eksteriør. De giver derfor ikke ny viden og kan ikke bruges til at forbedre foderudnyttelsen.
I slutningen af november 2014 indfører NAV har netop indført et nyt avlsværdi-indeks for overlevelse hos kvier og ungtyre i opdrætsperioden. Med det nye indeks avles der efter bedre overlevelse fra fødsel til afgang hos både kvie- og tyrekalve.
At give dyrene gode betingelser er også et spørgsmål om at udstyre dem med de rigtige gener. Artikler om sammenhæng mellem avl og dyrevelfærd.
NAV har netop indført et nyt avlsværdi-indeks for overlevelse hos kvier og ungtyre i opdrætsperioden. Med det nye indeks avles der efter bedre overlevelse fra fødsel til afgang hos både kvie- og tyrekalve.
Artikel til Colombiansk kvægmagasin "Colanta Pecuaria" nr. 46 Septiembre 2014 v. Anders Fogh, Elina Paakala og Emma Carlén
Forbedrede avlsværdital for eksteriør blev offentliggjort 3. nov. Den væsentligste ændring er, at bedømmelser af svenske køer i senere laktationer nu også indgår i avlsværditallene. Det betyder at sikkerheden på avlsværditallene stiger, især for køer.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - oktober 2014.
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh - Ca. 50 deltagere
Artikel til DLBR Slagtekalve - nyhedsbrev 9. september 2014 v. Lise Toft Jensen, Kevin Byskov og Anders Fogh
Artikel til DLBR Slagtekalve - nyhedsbrev 9. september 2014 v. Lise Toft Jensen, Mette Sandholm, Kevin Byskov og Anders Fogh
Høje avlsværdital er som regel gunstige, men i forhold til de lineære eksteriørtal, som eksempelvis hasevinkel fra siden og bagpatteplacering, kan lave avlsværdital godt bringe racen i den rigtige retning.
Der er forskellige kødkvægsracer, som kan bruges til inseminering i malkekvægsbesætninger. Kødkvæg giver generelt bedre slagteegenskaber, men hvilke andre fordele og ulemper har de enkelte racer?
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - september 2014 v. Emma Carlén, Elina Paakala og Anders Fogh
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - september 2014 v. Anders Fogh, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - september 2014 v. Emma Carlén, Elina Paakala og Anders Fogh
I modsætning til resultaterne fra en amerikansk undersøgelse, viser en dansk pilotundersøgelse, at mælkeydelsen ikke påvirkes af kalvens køn.
Tilmelding til informationsmøde om avl 2014 - Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 8..45-15.30 på Videncentret for Landbrug - Skejby, mødelokale 2+3
Recording and calculation of breeding values in the nordic countries - Recording of produktion data in Finland
Artikel til Landbrugsavisen - sektion 2 - side 2 v. Lars Bødker Smitt. Interview med Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2014 side 44 v. Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen
Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - september 2014 side 32 v. Emma Carlén, Elina Paakala og Anders Fogh
I august 2014 skifter avlsværditallet for KROP navn til KROPSKAPACITET. Kropskapacitet er identisk med Krop for RDC (nordiske røde racer) og Jersey, mens det for Holstein og DRH vil være sammensat anderledes, end Krop var tidligere.
Det datagrundlag, som avlsværditallene baseres på i de nordiske lande bliver større fra august måned. De større mængder data vil forbedre avlsværdivurderingen for malketid.
Årligt bliver der registreret ca. 20.350 flerfødsler i Danmark, heraf er mere end 99 % tvillingfødsler. Knapt 8 gange om året forekommer en trillingfødsel med 3 levende kviekalve, og ca. hvert 3. år forekommer en firlingefødsel med 4 levende kviekalve.
29. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Artikel til Avlsnyt nr. 2 - maj 2014, v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 2014 - side 8, v. Anders Fogh, Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 2014 - side 14, v. Anders Fogh, Elina Paakala og Emma Carlén
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 2014 - side 15, v. Anders Fogh, Elina Paakala og Emma Carlén
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 2014 - side 26, v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
En balanceret avlsmål med vægt på produktion, men også funktionelle egenskaber, såsom kælvningsevne, frugtbarhed og sygdomsresistens er blevet mere almindeligt over hele verden i løbet af de sidste 10 år.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2014
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 1. april 2014
Artikel til Magasinet Kvæg nr. 1 - januar 2014 v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
Artikel under "Kort NYT" i Magasinet Kvæg nr. 1 - januar 2014
Informationsmateriale til besætninger som deltager i projekt omkring indsamling af vævsprøver
Informationsmateriale til besætninger som deltager i projekt omkring indsamling af vævsprøver
Informationsmateriale til besætninger som deltager i projekt omkring indsamling af vævsprøver
Artikel til Dansk Holstein nr. 1 - februar 2014, v. Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 1 - februar 2014, v. Emma Carlén, Växä Sverige, oversat af Anders Fogh
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 - december 2013 v. Nanna Hammershøj, Mette Sandholm, Kevin Byskov og Anders Fogh
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 - december 2013 v. Anders Fogh, Elina Paakala og Emma Carlén
Undervisningsmateriale om NTM til Landbrugsskoler m.fl.
Engelsk undersøgelse viser, at avl efter overlevelse er vigtigt.
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 3. december2013
Artikel til Avlsnyt nr. 4 - december 2013, v. Anders Fogh, Elina Paakala og Emma Carlén
Artikel til Avlsnyt nr. 4 - december 2013, v. Anders Fogh, Elina Paakala og Emma Carlén
Artikel fra Landbrugsavisen 15. november 2013 v. Peter W. Mogensen
Klovsundhed er vigtig - det er dog kun ganske få lande, som beregner et avlsværdital for denne egenskab. En række nye undersøgelser viser imidlertid, at der er stor fokus på avlsmæssige forbedringer af klovsundheden.
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Mette Sandholm og Anders Fogh
PowerPoint fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Mette Sandholm og Anders Fogh
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Anders Fogh
Indlæg fra Informationsmøde om Avl, onsdag d. 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug i Skejby v. Rikke Vingborg - Genoskan
28. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, med engelske overskrifter og tabeltekster
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 14. august 2013
Indlæg på ICAR Technical Meeting Aarhus (Denmark), 29 - 31 May 2013 v. Anders Fogh
Artikel i forbindelse med indlæg på ICAR Technical Meeting Aarhus (Denmark), 29 - 31 May 2013 v. Anders Fogh
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - sept. 2012 v. Elina Paakala, Karin Ulvshammer, Emma Carlén og Anders Fogh
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - sept. 2012 v. Anders Fogh, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - sept. 2012 v. Anders Fogh, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - sept. 2012 v. Anders Fogh, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Avlsnyt nr. 3 - sept. 2012 v. Emma Carlén, Anders Fogh og Elina Paakala
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2013.
Artikel til "Simmentaleren" nr. 49 - marts 2013, v. Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand
Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, nr. 10 - 2012
Pjece om NTM - "Avl for større indtjening, NTM – et stærkt værktøj for nordiske mælkeproducenter"
Promotion17.01.13
Diasshow fra indlæg på NAV workshop - "Genomic prediction, NTM and type traits, NAV strategy" Jan 10. 2013 Hotel Park Inn Copenhagen, Denmark - v. Emma Carlén, Anders Fogh and Elina Paakala - 70 deltagere
Diasshow fra indlæg på NAV workshop - "Genomic prediction, NTM and type traits, NAV strategy" Jan 10. 2013 Hotel Park Inn Copenhagen, Denmark - v. Anders Fogh
Vejledning i tilmelding til mailservice på kvægdatabasen
Artikel til Avlsnyt nr. 4 - november 2012 v. Jukka Pösö, Elina Paakala, Emma Carlén og Anders Fogh
Artikel til magasinet Kvæg - oktober 2012 v. Anders Fogh, Morten Kargo og Jannik Toft Andersen
Artikel til Limousine Nyt nr. 165 - november 2012 v. Anders Fogh og Jørn Pedersen
Diasshow fra indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Diasshow fra indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Diasshow fra indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Anders Fogh
27. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, nu med engelske overskrifter og tabeltekster
Artikel til Avlsnyt nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Avlsnyt nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh, Morten Kargo, Emma Carlén og Elina Paakala
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012, v. Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012 v. Anders Fogh
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2012 v. Anders Fogh, Kevin Byskov og Ulrik Sander Nielsen
Artikel til magasinet Kvæg nr. 5 maj 2012 v. Anders Fogh og Torben Nørremark
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2012.
I en norsk undersøgelse er klovhornets farve og forekomsten af klovsygdomme registreret hos 2.600 NRF køer i 112 besætninger.
Informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 3. april 2012
Interview med Anders Fogh og Morten Kargo til Magasinet Kvæg nr. 1 - januar 2012 s. 21
Interview med Anders Fogh og Morten Kargo til Magasinet Kvæg nr. 1 - januar 2012 s. 20
Interview med Anders Fogh og Morten Kargo til Magasinet Kvæg nr. 1 - januar 2012 s. 18 og 19
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 - 2011 v. Anders Fogh, Kevin Byskov og Uffe Lauritsen
Artikel til Dansk Holstein nr. 4 - 2011 v. Anders Fogh, Kevin Byskov og Ulrik Sander Nielsen
Artikel fra Dansk Holstein nr. 4 2011 v. Anders Fogh og Kevin Byskov
Artikel til magasinet "Kvæg" nr. 12, december 2011 v. Anders Fogh, Kevin Byskov og Ulrik Sander Nielsen
Artikel i Avlsnyt nr. 4 december 2011 v. Anders Fogh, Emma Carlén og Terhi Vahlsten
Recording of data, calculation methods and breeding values in Danish Beef Cattle Breeding
Ændringer i beregningen af indekser hos malkekvæg siden 1999
Indledning10.10.11
Indledning fra Informationsmøde om avl. Torsdag d. 29. september 2011, på Videncentret for Landbrug, Kvæg - Skejby. v. Anders Fogh, afdelingen for avlsværdivurdering og reproduktion - ca. 50 deltagere
Indlæg fra Informationsmøde om avl. Torsdag d. 29. september 2011, på Videncentret for Landbrug, Kvæg - Skejby. v. Anders Fogh, afdelingen for avlsværdivurdering og reproduktion - ca. 50 deltagere
Indlæg fra Informationsmøde om avl. Torsdag d. 29. september 2011, på Videncentret for Landbrug, Kvæg - Skejby. v. Anders Fogh, afdelingen for avlsværdivurdering og reproduktion - ca. 50 deltagere
Indledning fra Informationsmøde om avl. Torsdag d. 29. september 2011, på Videncentret for Landbrug, Kvæg - Skejby. v. Anders Fogh, afdelingen for avlsværdivurdering og reproduktion - ca. 50 deltagere
Artikel i "De Grå Sider" - nyhedsbrev for Dansk Tiroler Grauvieh september 2011 - v. Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand (side 5-7)
I en amerikansk undersøgelse har man fundet, at varianter af bestemte DNA stykker påvirker drægtigheds-chancen ugunstigt hos Holstein, Brunkvæg og Jersey.
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - august 2011.
Informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet 9. august 2011
26. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, nu med engelske overskrifter og tabeltekster
Korrektion af bedømmelser hos køer af malkerace
I Canada anvendes ikke kun det 50K panel, som også anvendes i de nordiske lande. Tillige anvendes en 3K panel.
Det LD areal der udskrives på slutopgørelser når tyren afslutter prøveperioden er korrigeret til en fast vægt indenfor race. De faste vægte er forskellige mellem racer. De vægte der korrigeres til er angivet i nedenstående tabel
Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen og vise opnåede drægtighedsresultater af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Statistikken er beregnet d. 27. april 2011.
Fårehold i Danmark er et mangesidigt foretagende, som spænder fra hold af nogle få dyr, der primært tjener familiens sociale formål, til den store specialiserede lammekødsproduktion.
DNA ordbog08.04.11
Hvor meget kan tyrenes indekser kan ændre sig, fra de bliver udvalgt som til de har flere tusinde af malkende brugstyredøtre.
Sikkerhederne på nyafprøvede tyrenes indekser afhænger af antallet af døtre, som indgår, idet sikkerheden stiger, når antallet af døtre øges. Sikkerheden afhænger også af arvbarheden.
Ca. hver 10. Holstein ko har en foldtyr som far. Der kan være mange grunde til at anvende en foldtyr, men man skal være klar over, hvilken betydning det har på køernes avlsmæssige niveau for eksempelvis produktion, sygdomsresistens og økonomi.
Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen
- Bedre sundhed hos afkom efter tyre med høje indekser. Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anki Roth, Anders Fogh og Terhi Vahlsten
Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anki Roth, Anders Fogh og Minna Toivonen
Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Vi følger anvendelsen af KSS i nedenstående statistik. Formålet er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. Statistikken er beregnet d. 1. dec. 2010.
I august 2010 blev beregningen af indekset for yversundhed ændret. Inddragelse af koens egne registreringer betyder, at sikkerheden på indekset øges væsentligt, idet sikkerheden som afstamningen bidrager med, er konstant.
Artikel til "Ny KvægForskning" nr. 3 - juni 2010 af Anders Fogh og Morten Kargo Sørensen
Formålet med denne beskrivelse er at give et overblik over, hvilke data fra vejebesætninger der anvendes i avlsværdivurderingen og ikke mindst, hvilke data som ikke anvendes.
Artikel fra Avlsnyt nr. 4 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anders Fogh, Kvæg og Anki Roth, Svensk Mjölk
Artikel til Avlsnyt nr. 4 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anki Roth, Svensk Mjölk og Anders Fogh, Kvæg
Artikel fra Dansk Holstein nr. 3 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anders Fogh, Kvæg og Anki Roth, Svensk Mjölk
Artikel fra Dansk Holstein nr. 3 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anki Roth, Svensk Mjölk og Anders Fogh, Kvæg
Udvalg for Avl i Dansk Fåreavl har udarbejdet nye kriterier for optagelse på besætningshitlisten. Disse regler trådte i kraft 1.1. 2010
Nogle vælger at bruge foldtyr for at spare penge. Men på lang sigt giver inseminering 45.000 kroner mere om året.
Avl efter fladere laktationskurver ved inddragelse af persistens i NTM giver ikke større fremgang for sundhed og reproduktion. Billigere fodring tidligt i laktationen via en avlsmæssig forbedring af persistens kræver en stor økonomisk værdi på persistens.
Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2010
Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Statistikken er beregnet d. 6. maj 2010.
Bilag fra Dansk Kvæg's kongres 2010 - Krydsning et stærkt alternativ v. Specialkonsulent Morten Kargo Sørensen, Landscentret, Dansk Kvæg/DJF, Foulum, Aarhus Universitet og Teamleder Anders Fogh, Landscentret, Dansk Kvæg (ca. 300 deltagere)
For at følge anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. Statistikken er beregnet d. 15. december 2009.
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet
Målet med individafprøvning af kødracetyre er at fastlægge tyrenes avlsværdi for tilvækst, muskelfylde og fodereffektivitet. Individprøven skaber således grundlag for at udvælge de bedste tyre til brug i avlen.
I de seneste år har besætningsstørrelsen været stærkt stigende. Dette har muligvis betydning for kvaliteten af de data, som bliver registreret.
I Norge bliver et nyt avlsmål introduceret i foråret 2009. Det er ingen dramatisk ændring af avlsmålet, men i stedet mindre justeringer. Justeringerne er fortaget på baggrund af genberegning af de økonomiske værdier, samt kvægbrugernes ønsker.
Indlæg fra Gemensamt svensk-dansk informationsmøde om avl, 2008
Indlæg på Dansk Kvægs kongres - aftensmøde 2008
Indlæg fra fælles svensk-dansk informationsmøde om avl, 2008
Indlæg fra fælles svensk-dansk informationsmøde om avl, 2008
Kønssorteret sæd kan nedbringe andelen af dødfødte kalve, mindske kælvningsbesværet, øge eller mindske produktionen af dansk kød og skabe en produktivitetsstigning gennem en større avlsmæssig fremgang. Desuden kan kønssorteret sæd give bedre sundhed ved u
Det blev en kviekalv! - Kan anvendelse af kønssorteret sæd betale sig? - Ønsker flere KVIEKALVE
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet
Classification of Dairy Cattle
Correction of Linear Assessments of Dairy Cattle
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet
The estimation of breeding values for conformation traits of bulls and cows, and the Total Score are based on the linear registration.
The linear type classification includes 21 traits, and additionally milking speed, temperament, and blind teats for daughter groups. The 21 traits are assessed on a scale from 1 to 9, where 1 and 9 express the biological extremes.
Ydelsespotentiale påvirker fordelingen af næringsstoffer
Arvbarheden for paratuberkulose er 10 % i amerikansk undersøgelse.
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet.
De første avlsværdital på den nye skala og avlsværdital beregnet på tværs af landegrænser blev offentliggjort d. 15. april. Siden har vi offentliggjort nye avlsværdital igen d. 1. juni. Selvom der er foretaget store ændringer, som betyder en væsentlig oms
Indavl opstår ved parring af beslægtede køer og tyre. I de tre store danske malkekvægsracer er indavlen steget så meget i de seneste år, at der er grund til bekymring.
Beregning af indekser for kødkvæg
For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet
Ydelse er den samme egenskab i besætninger med automatisk malkning eller konventionel malkning. Det er derfor de samme tyre som skal anvendes
Den lineære registrering er grundlag for beregning af avlsværdital for eksteriør for tyre og køer, og for eksteriørtal for køer.
Egenskaber i lineær registrering
Sådan beregnes eksteriørtal hos kødkvæg
Datagrundlag ved beregning af kødkvægsindekser
Arvbarheden for tvillingefødsler er på 6,1%
Hvilke dyr kommer på hitlisterne
Efter 1/1 98 blev alle dyr registreret på Kvægdatabasen, og dermed kan oplysninger fra besætninger, som ikke er vejebesætninger bruges i beregning af avlsværdital på kødkvægdyr.