Oprettet: 19-04-2019

Genomisk test giver flere muligheder i insemineringsplanen

Det er nu muligt at udlede resultater for arvelige sygdomme fra en genomisk test. Det gør det endnu lettere at undgå arvelige sygdomme.

Af Pernille Hougaard Jensen, VikingDanmark og Ruth Bønløkke Davis, SEGES

Tidligere blev arvelige sygdomme bestemt ved en test på laboratoriet. Denne information blev brugt i insemineringsplanen, men kun få hundyr blev tes-tet på laboratoriet. For alle andre blev det udledt ud fra afstamningen, om de var mulige bærere af en arvelig sygdom. Det var ikke særlig præcist. Nu får alle dyr – også hundyr, der bliver genomisk testet, svar på, hvilke arvelige sygdomme de er bærere af. Det betyder, at mange flere dyr vil have information om, hvilke arvelige sygdomme de er bærere af. Sikkerheden på de udledte resultater er lidt lavere end for laboratorietest, men det er en stor forbedring i forhold til kun at se på afstamningen.

Nemmere at undgå arvelige sygdomme

Da mange flere dyr vil have svar på, om de er bærere af en arvelig sygdom eller ej, er det lettere at tage højde for bærer × bærer-parringer i insemineringsplanen. På den måde kan uønskede arvelige sygdomme nemmere undgås. De fleste arvelige sygdomme har ingen effekt, når et dyr kun bærer en enkelt dosis af sygdommen, og det er derfor ikke farligt, at ét dyr er bærer, så længe det ikke parres med en anden bærer. I første omgang tages der højde for fire arvelige sygdomme i insemineringsplanen. Det drejer sig om HH1 og HH3 for Holstein og SMA og PIRM for RDM. I løbet af det næste år vil flere egenskaber blive tilføjet.

Tag højde for dyr uden afstamning

Dyr med manglende afstamning registreres automatisk som mulig bærer af racens arvelige sygdomme, da det ikke er muligt at fastslå, om de er bærere eller ej. Insemineringsplanen tager højde for, hvilke arvelige sygdomme både koen og tyren har. Derfor vil dyr med ukendt afstamning ikke kunne insemineres med en tyr, som er bærer af arvelig sygdom. Det kan på sigt give problemer, da der hele tiden bliver fundet nye arvelige sygdomme. Derfor er det vigtigt at have styr på afstamningen, så insemineringsplanen kan komme med gode tyreforslag.

Vær også opmærksom ved brug af importtyre. Det er ikke lovpligtigt at indberette arvelige sygdomme, når nye dyr stambogsføres. Derfor vil dyrene fremgå som mulige bærere, hvis der er forældre eller bedsteforældre, som er bærere af en arvelig sygdom.


Artiklen har været bragt i
KvægNYT nr. 8, 2019

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 19-04-2019 Oprettet: 19-04-2019 Revideret: 19-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Ruth Bønløkke Davis

Af samme forfatter

Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19
Får du for lidt for dine kødkrydskalve?
Nu kan du trække en liste i DMS, som viser, hvad du kan forvente at få i merbetaling for dine kødkrydskalve. Det hjælper di...
31.05.19
Nyt om monogene egenskaber
Med den stigende anvendelse af genomisk test til både tyre og køer, er det nu muligt at udlede resultater for mange monogen...
14.03.19
Produktionsresultater to-kryds
Vi kan nu vise, hvordan forskellige krydsningskombinationer klarer sig under danske produktionsforhold over flere laktation...
05.03.19
Tre-krydskøer klarer sig godt under danske produktionsforhold
Flere udenlandske artikler har vist, at tre-krydskøer opnår rigtig gode produktionsresultater. Det kan vi nu også vise unde...
05.03.19