Oprettet: 04-08-2017

Landmands erfaringer - Allflex

Erfaring – Besætninger

I forbindelse med afslutningen af projektet, er der udarbejdet et spørgeskema. Alle besætninger der har deltaget i projektet er blevet kontaktet.

Skemaet er bygget kronologisk op, således at alle aspekter fra dag ét med nyt udstyr, daglig anvendelse, forsendelse og holdbarhed er blevet undersøgt.

Ud fra 37 besvarelser er svarerne skrevet sammen som kommentarer til hvert punkt.

Udstyr

    1. Er du tilfreds med det modtagne udstyr?

 • De deltagende besætninger fik ved projektstart tilsendt udstyr i form af tang, øremærker, kasser til opbevaring, konvolutter til forsendelse og instruktion.

    Stor tilfredshed.

Daglig anvendelse

    1. Isætning af øremærker

 • Der er kun få udfordringer med at lære håndteringen af mærkerne.
 • Selvom der er flere der skal sætte øremærkerne i, er det nemt at lære.
 • Omkring halvdelen kommenterer på at skulle have to forskellige tænger (en til det kendte TSU øremærke, og den nye til DNA øremærket).
 • Det ville være optimalt med kun én tang, men flertallet mener alligevel det fungerer godt.

    2. Funktion

 • Øremærket sættes nemt i tangen.
 • Man skal være opmærksom på, at kniven med DNA rammer det efterfølgende monterede glas.
 • Man skal finde det korrekte tryk (tangen kan justeres), hvorved forseglingen fint- og holdbart glider på plads.
 • Nogle landmænd efterlyser feedback på prøverne fra Genoskan.
 • Der var udfordringer med nogle glas i starten af projektperioden.
 • Dette er dog rettet, og der er for nuværende ingen meldinger om knækkede glas.
   

    3. Arbejdsgang

 • Husk at være opmærksom hvis man har to nummerserier – en til kvierne og en til tyrene.
 • Den praktiske håndtering er lidt forskellig.
 • Mht. kvier isætter nogle landmænd både det almindelige øremærke og DNA øremærket i en arbejdsgang, andre sætter kun DNA øremærket og bestiller efterfølgende et mærke med navn.
 • Vælger man at køleskab/fryser til opbevaring står tæt ved øremærkeudstyret, er det nemt også at få prøverne på køl.
 • De medfølgende kasser er fortrykt med nummer, således at man let kan se hvis nogle mangler. Nogle oplever endda færre fejl, da systemet indbyder til en vis systematik.

    Generelt er der stor tilfredshed.

    4. Forsendelse

 • I testperioden har porto og adressen til Genoskan været fortrykt på konvolutterne. Postgange der skal sikre at prøverne bliver sendt er forskellige. Efter at opbevaringskasserne er kommet i konvolutterne, har der efterfølgende været en del udfordringer med at få dem i postkasserne.
 • I forbindelse med lanceringen af DNA øremærket for alle, har Allflex indført en ny kasse til både opbevaring- og forsendelse af prøverne:
 • Indeni er de lidt anderledes, så prøverne ikke så nemt rystes løse
 • Der er stadig fortrykt numre svarende til numrene på de bestilte/modtagne øremærker (dette er udelukkende til hjælp for landmanden).
 • Kasserne sendes direkte uden konvolutter.
 • De er nu lidt smallere, så de nemmere kan komme i almindelige postkasser.
 • Adressen til Genoskan er fortrykt på kasserne.
 • Kasserne er lavet og kontrolvejet således at fyldt med det beregnede antal prøver, skal der frankeres med porto svarende til et brev på 100 g.
 • Landmanden skal selv betale portoen.
 • Mindre besætninger mener kasserne med plads til 10 prøver er for store. Der er perioder hvor kælvninger er få, hvorved det tager lang tid at fylde en kasse. I en sådan situation kan/må man vælge at sende prøverne i en boblekuvert.

    5. Tidsforbrug

 • Øget tidsforbrug oplever nogle i starten, men sammenholdt med resultatet er det absolut acceptabelt.
 • Man spare tid i forhold til systemet fra tidligere, hvor man efterfølgende skulle finde dyret for eventuel test (nogle gange en noget større kvie).
   

    6. Holdbarhed

 • Det modtagne udstyr (tang, glas, papkasse, konvolutter) holder fint.
 • Direkte adspurgt er det kun ganske få, der har oplevet at DNA øremærket er faldet ud, når man ser på hele testperioden.

    Generelt må man konkludere, at holdbarheden er på højde med andre kendte øremærker.

Fremadrettet

Den afgørende faktor for brug fremover vil være prisen for testen på Genoskan.
Selve brugen og forsendelsen af DNA øremærket fungerer godt.

Langt størstedelen af de 40 besætninger der deltog, vil fortsætte med brugen af DNA øremærket efter projektet er afsluttet.

Sidst bekræftet: 27-07-2018 Oprettet: 04-08-2017 Revideret: 04-08-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20