Oprettet: 09-03-2018

Landmands erfaringer – TraceCompany

Sammendrag af spørgeskema undersøgelse

I forbindelse med afprøvningen af øremærket fra TraceCompany, er der udarbejdet et spørgeskema. De besætninger, der har brugt over halvdelen af de udleverede øremærker, er blevet kontaktet.

Skemaet er bygget kronologisk op, således at alle aspekter fra dag ét med nyt udstyr, daglig anvendelse, forsendelse og holdbarhed er blevet undersøgt.

Ud fra besvarelser fra 21 af testbesætningerne, er konklusioner opsummeret for hvert punkt. Den overordnede konklusion er meget delt. Nogle besætninger oplever ingen udfordringer, mens andre synes det var svært at komme i gang, eller at tangen generelt ikke fungerede som ønsket.

Udstyr

 1 .Er du tilfreds med det modtagne udstyr?

 • De deltagende besætninger fik ved projektstart tilsendt udstyr i form af tang, øremærker og konvolutter til forsendelse, samt instruktion.
 • Flere landmænd nævner, at der ikke er så meget plads i tangen. Åbningen er for snæver, og det kan være svært at få øret ind hvis kalven er urolig.
 • En enkelt kommenterede på det kosmetiske indtryk – plastik svejsninger kunne tydeligt ses efter øremærker var delt og i sat (ikke så pænt)
 • Stor tilfredshed med instruktion og kuverter

Delte meninger om tang og øremærker – nogle var meget tilfredse, mens andre havde udfordringer. Over halvdelen meldte tilbage, at åbningen i tangen var for snæver.

Daglig anvendelse

   1. Isætning af øremærker

 • Der er kun få udfordringer, med at lære at håndter mærkerne
 • Det kræver præcision at sørge for at mærket sidder korrekt, hvis kalven er urolig
 • Hvis mærkerne forskubber sig lidt, kan tangen godt skyde mærket skævt i, så kniven rammer ved siden af glasset, eller vævsprøven ikke bliver trykket ud i glasset.
 • Nogle fandt tangens åbning for snæver – problematisk ved isætning af mærker
    
 • Nogle oplevede ingen problemer. Andre oplevede at øremærkerne nemt forskubbede sig, og tangen ramte ved siden af røret, så vævsprøven ikke blev korrekt udtaget

  2. Funktion

 • Øremærket sættes nemt i tangen.
 • Sjældent at glassene eller andre dele gik i stykker, størst problem med lågene hvis tangen skyder skævt.
 • Nogle landmænd oplevede flere tabte mærker, eller mærker der skulle tages om, hvis mærket ikke blev skudt korrekt i øret. 
    
 • Nogen tilfredshed – kun få glas skulle tages om for de flestes vedkommende, men nogle brugere havde problemer

  3. Arbejdsgang

 • Kan være svært for nogle at håndtere to serier på en gang – flere efterlyste et system hvor man kunne nøjes med en enkelt nummerserie, og ”bare” smide glassene væk på dem man ikke vil teste.
 • Mht. kvier isætter nogle landmænd både det almindelige øremærke og DNA øremærket i en arbejdsgang, andre sætter kun DNA øremærket i og bestiller efterfølgende et mærke med navn.
 • Nogle oplever endda færre ombytninger, da systemet indbyder til en vis systematik i forhold til almindelige øremærker.

Generelt er der stor tilfredshed.

  4. Forsendelse

 • Postgange der skal sikre at prøverne bliver sendt er forskellige.
 • Kuverter med prøver giver fleksibilitet mht. antallet af mærker der kan sendes af gangen.
 • Små besætninger, eller besætninger der ikke tester alle dyr efterlyser flere kuverter.
 • En besætning oplevede at portoen på kuverten var udløbet, og måtte selv betale

Generelt er der stor tilfredshed.

  5. Tidsforbrug

 • Nogle oplever øget tidsforbrug i starten, men sammenholdt med resultatet er det absolut acceptabelt.
 • Man sparer tid i forhold til tidligere metode til udtagning af vævsprøver (TSU-tang), hvor man efterfølgende skulle finde dyret for eventuel test (nogle gange en noget større kvie).
 • Nogle oplever større tidsforbrug, da øremærkeisætningen skal være mere præcis, og nogle skulle tages om

Generelt er der nogen tilfredshed.

  6. Holdbarhed

 • Det modtagne udstyr (tang, glas, papkasse, konvolutter) holder fint.
 • Generelt har holdbarheden været på højde med andre kendte øremærker, men det er svært at drage nogle endelige konklusioner, da prøveperioden ikke har været særlig lang.

Fremadrettet

 • Selve brugen og forsendelsen af DNA øremærket fungerer godt.
 • De besætninger, der har oplevet problemer under afprøvningen vil gerne forsætte med DNA øremærker, evt. hos et andet firma
 • De fleste af de besætninger, der har haft gode oplevelser, vil gerne forsætte med øremærket

Bemærkninger fra de utilfredse besætninger

Fordele Ulemper
 • Godt med en konkurrent til Allflex
 • Den måde øremærkerne sendes på er god
 • Lægger op til systematik
 • Hvis de bliver sat ordentligt i holder de også
 • Holdbarheden er god
 • Flere vævsprøver skulle tages om
 • Erstatningsmærker skulle bestilles hjem
 • Man skulle være meget omhyggeligt ved isætning
 • Mere tidskrævende – ikke alle medarbejder kunne gøre det
 • Tangen er for snæver i åbningen
 • Øremærkerne er ikke så pæne
 • Mærkerne kunne rykke sig i tangen, så hvis kalven er urolig, flytter de sig nemt og vævsprøven bliver ikke udtaget korrekt.

De tilfredse landmænd oplevede ikke samme slags problemer, og skulle ikke tage nogen vævsprøver om.

Sidst bekræftet: 09-03-2020 Oprettet: 09-03-2018 Revideret: 09-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20