Oprettet: 03-08-2017

Landmands erfaringer - TruTest

Sammendrag af spørgeskema undersøgelse

I forbindelse med afslutningen af projektet, er der udarbejdet et spørgeskema. Alle besætninger der har deltaget i projektet er blevet kontaktet.

Skemaet er bygget kronologisk op, således at alle aspekter fra dag ét med nyt udstyr, daglig anvendelse, forsendelse og holdbarhed er blevet undersøgt.

Ud fra 14 besvarelser er svarerne skrevet sammen som kommentarer til hvert punkt.

Udstyr

    1. Er du tilfreds med det modtagne udstyr?

 • De deltagende besætninger fik ved projektstart tilsendt udstyr i form af tang, øremærker, kasser til opbevaring, konvolutter til forsendelse og instruktion.
 • Stor tilfredshed.

Daglig anvendelse

    1. Isætning af øremærker

 • Der er kun få udfordringer med at lære at håndter mærkerne.
 • Man skal være opmærksom på låget og kniven – især hvis kalven hopper rundt
 • Selvom der er flere der skal sætte øremærkerne i, er det nemt at lære.

    Tilfredshed med tangen der virker til alle slags øremærker – god og solid tang.

    2. Funktion

 • Øremærket sættes nemt i tangen.
 • Sjældent at glassene eller andre dele gik i stykker, størst problem med knivene.
 • Låg og kniv kan falde af hvis kalven er urolig – en efterlyste ekstra knive. F.eks. en pr. 10 øremærker.

    Meget stor tilfredshed – kun få glas skulle tages om

    3. Arbejdsgang

 • Husk at være opmærksom hvis man har to nummerserier – en til kvierne og en til tyrene. Kan være svært for nogle at håndtere to serier på en gang – flere efterlyste et system hvor man kunne nøjes med en enkelt nummerserie, og ”bare” smide glassene væk på dem man ikke vil teste.
 • Den praktiske håndtering er lidt forskellig.
 • Mht. kvier isætter nogle landmænd både det almindelige øremærke og DNA øremærket i en arbejdsgang, andre sætter kun DNA øremærket og bestiller efterfølgende et mærke med navn.
 • Vælger man at køleskab/fryser til opbevaring står tæt ved øremærkeudstyret, er det nemt også at få prøverne på køl/frys.
 • Nogle oplever endda færre fejl, da systemet indbyder til en vis systematik.

    Generelt er der stor tilfredshed.

    4. Forsendelse

 • Postgange der skal sikre at prøverne bliver sendt er forskellige.
 • Mindre besætninger mener kasserne med plads til 10 prøver er for store. Der er perioder hvor kælvninger er få, hvorved det tager lang tid at fylde en kasse.
 • I en sådan situation kan/må man vælge at sende prøverne i en boblekuvert.

    Generelt er der stor tilfredshed.

    5. Tidsforbrug

 • Øget tidsforbrug oplever nogle i starten, men sammenholdt med resultatet er det absolut acceptabelt.
 • Man sparer tid i forhold til systemet fra tidligere, hvor man efterfølgende skulle finde dyret for eventuel test (nogle gange en noget større kvie).

    Generelt er der stor tilfredshed.

    6. Holdbarhed

 • Det modtagne udstyr (tang, glas, papkasse, konvolutter) holder fint.
 • Generelt må man konkludere, at holdbarheden er på højde med andre kendte øremærker.

Fremadrettet

 • Den afgørende faktor for brug fremover vil være prisen for testen på Genoskan.
 • Selve brugen og forsendelsen af DNA øremærket fungerer godt.
 • Langt størstedelen af de 15 besætninger der deltog, vil fortsætte med brugen af DNA øremærket efter projektet er afsluttet.
 • De der er stoppet er grundet økonomiske overvejelser eller ophør af drift samt bøvl med at have 2 nummerserier.
Sidst bekræftet: 27-07-2018 Oprettet: 03-08-2017 Revideret: 03-08-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20