Feedback Form

  

Oprettet: 23-02-2018

Samlet vurdering - Tracecompany

Sammendrag

I alt deltog 16 besætninger i afprøvning. Den første afprøvning blev ikke færdiggjort, da der var problemer med det udleverede udstyr. Fejlene blev udbedret og anden omgang blev igangsat. I anden afprøvningsrunde, deltog 24 besætninger (hvor af 7 også deltog i første omgang). De deltagende landmænd i anden afprøvning, har meldt tilbage med blandede resultater. Besætninger med både RDM, Jersey og Holstein køer har deltaget.

 Procedure

 

 Isætning:

 

Den samme tang som til almindelig øremærker, anvendes også til DNA øremærkerne. DNA øremærket sættes i højre øre, og det almindelige øremærke sættes i venstre øre.

 Opbevaring:

 

Prøven forsegles i en og samme arbejdsgang, ved isætning af mærket i kalvens øre.
Prøverne kan opbevares ved køl/frys eller ved stuetemperatur

 Forsendelse:   

Vævsprøverne sendes til Genoskan i kuverten. 

 Resultat:

Prøven modtages og analyseres på Genoskan.

 

Fra kalveboks til Genoskan A/S:

  • Prøven tages i forbindelse med isætning af de officielle øremærker.
  • Systemet indbyder til en del systematik, hvilket også er nødvendigt da øremærket er umuligt at skille ad efter isætning.
  • Generelt har holdbarheden været på højde med andre kendte øremærker, men det er svært at drage nogle endelige konklusioner.
  • Der er i nogle besætninger observeret flere erstatningsmærker.
  • Opbevaring foregår i medsendte kuverter.
  • Når 10 prøver er samlet sendes kuverten til Genoskan.

Fra modtagelse på GenoSkan A/S til resultat:

  • Arbejdsgangen hos Genoskan er ikke færdig afprøvet, da der har været problemer med den udleverede maskine.
  • Der har været en større frekvens af vævsprøver, der skulle tages om, da vævet ikke var brugbart.

Fordele og ulemper ved udtagning af væv hos kvægbrugeren med øremærke, i forhold til det hidtidige TSU system (blå tang):

Fordele  Ulemper

 +

Væv udtages nemt og arbejdseffektivt, i samme arbejdsgang som isætning af øremærke  -

DNA øremærket er dyrere end almindelige øremærke.
 +
God systematik, så alle dyr bliver testet  -
Administration af to nummerserier (en til kvier og en til tyre).
 +

Forkortet tidsperiode mellem udtagning af væv og GEBV på dyr  -

Stor omkostning hvis man kun genomisk testet en begrænset andel af kvierne
 + Væv skal ikke opbevares på frost    

 

En del af landmændene har oplevet udfordringer omkring vævsudtagning. Flere har nævnt at åbningen ikke er stor nok i tangen, og det er derfor nemt at skyde øremærket skævt i, hvis kalven er urolig. Der er dog også en del landmænd, der slet ikke har oplevet nogle udfordringer.

Konklusion

Samlet set virker DNA øremærke fra Tracecompany godt i nogle besætninger, men ikke i alle. Nogle oplever en del vanskeligheder ved vævsudtagningen.

Den samme øremærketang kan bruges til både almindelig og DNA øremærker
Opbevaring og forsendelse fungerer godt.

Sidst bekræftet: 23-02-2018 Oprettet: 23-02-2018 Revideret: 23-02-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Principles of Danish Beef Cattle Breeding
Recording of data, calculation methods and breeding values in Danish Beef Cattle Breeding
26.06.18
Antal anden gang krydsning på Montbeliarde x RDM
Antal dyr født 2008-2017 der har en MONxRDM krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem m...
13.06.18
Antal anden gang krydsning på Jersey x RDM
Antal dyr født 2008-2017 der har en JERxRDM krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem m...
13.06.18
Antal anden gang krydsning på Holstein x RDM
Antal dyr født 2008-2017 der har en HOLxRDM krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem m...
13.06.18
Antal anden gang krydsning på Holstein x Jersey
Antal dyr født 2008-2017 der har en HOLxJER krydsningsmor og hvor der anvendes et zigzag- eller rotationskrydsningssystem m...
13.06.18