Oprettet: 03-05-2017
Revideret: 05-05-2017

Genomisk test er et nyt management­redskab

Prisfald på genomisk test gør det rentabelt at teste alle hundyr i mange besætninger. Resultatet vil være en forbedring af næste generations produktionsdyr, forudsat at man bruger resultaterne aktivt.

Prisfald på genomisk test gør det rentabelt at teste alle hundyr i mange besætninger. Resultatet vil være en forbedring af næste generations produktionsdyr, forudsat at man bruger resultaterne aktivt. Med genomisk test kan man bestemme en del af kalvens arveanlæg ud fra en lille vævsprøve. Denne viden gør det muligt at beregne sikre avlsværdi for egenskaber som fx yversundhed, frugtbarhed og sundhed. Dermed kan man mere præcist udvælge de avlsmæssigt bedste køer og kvier som mødre til næste generation af kviekalve. Det skyldes, at de genomiske avlsværdital er mere sikre end de traditionelle avlsværdital. Genomisk test er med andre ord et managementredskab, som kan øge besætningens avlsmæssige niveau.

For at få den maksimale effekt af genomisk test skal den kombineres med brug af kønssorteret sæd og kødkvægssæd. Hvor stor en del, der bør insemineres med kødkvægssæd, afhænger af andelen af kvier insemineret med kønssorteret sæd, reproduktionseffektivitet, udskiftningsprocent, kalvedødelighed og dødelighed i opdrætsperioden.

Få hjælp til at få den maksimale økonomiske værdi af genomisk test – brug din avlsrådgiver.

Relaterede links:
På Kærgaard er man gået ’all in’ med genomisk test
Med de rigtige forudsætninger er der økonomi i genomisk test i kvægbesætninger
Genomisk test skal kombineres med kønssorteret sæd og sæd fra kødkvæg


Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2017.

Sidst bekræftet: 11-07-2019 Oprettet: 03-05-2017 Revideret: 05-05-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20